Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 7 (სულ: 68)
Alcohol Intoxication
(ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია) ალკოჰოლით გამოწვეული დაავადება, რომელიც ვლინდება მისი მიღების შემდეგ. კლინიკურად ეს დაავადება ხასიათდება მიუღებელი ქცევით ან ფსიქოლოგიური ცვლილებებით (მაგ: შეუსაბამო დამატებით…
Alcohol Use
(ალკოჰოლის მოხმარება) არსებობს ალკოჰოლის მოხმარების სხვადასხვა სახე: 1. Rare Drinking – იშვიათად სმა: დალევა წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. 2. Social Drinking -  სოციალური სმა: ალკოჰოლის მიღება დამატებით…
Alcohol Withdrawal
(ალკოჰოლის აკრძალვა) ალკოჰოლის მიღების შეწყვეტა (შემცირება) ხანგრძლივი და დიდი რაოდენობით მიღების შემდეგ. პიროვნებას შესაძლებელია განუვითარდეს აუტონომიური ჰიპერმგრძნობელობა, ხელების დამატებით…
Alcohol-Related Problems
(ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემები) ნებისმიერი არასასურველი თანმხლები ეფექტი, რომელიც თან ახლავს ალკოჰოლის სმას. „დაკავშირებული“ არ ნიშნავს აუცილებლად გამომწვევს. ეს ტერმინი შესაძლებელია დამატებით…
Alcoholism
(ალკოჰოლიზმი) დაავადება, რომელიც ხასიათდება მნიშვნელოვანი ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური ან სოციალური დისფუნქციით, რაც დაკავშირებულია ალკოჰოლის მუდმივ და ჭარბ გამოყენებასთან (Dambro & დამატებით…
AlDS-Related Complex (ARC)
(შიდს-თან დაკავშირებული კომპლექსი) ნიშნების/სიმპტომების კლასტერი, რომლებიც ვლინდება აივ ინფექციების ზოგიერთ შემთხვევაში, მათ შორის მომდევნო ჩამონათვალიდან ორი ან მეტი: ცხელება >38℃, დამატებით…
Algorithm
(ალგორითმი) სისტემატიური პროცესი, რომელიც მოიცავს საფეხურების მოწესრიგებულ მიმდევრობას, სადაც თითოეული საფეხური დამოკიდებულია მის წინა საფეხურზე. ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება სტრუქტურული დამატებით…
Algorithm Clinical (Syn. Clinical protocol)
(კლინიკური ალგორითმი (სინ. კლინიკური პროტოკოლი)) კონკრეტულ შემთხვევებში პაციენტის მოსავლელად შესასრულებელი საფეხურების ზუსტი აღწერა. მიდგომა საშუალებას გვაძლევს გაყოფილი (განტოტილი) ლოგიკა დამატებით…
Alienation
(გაუცხოება (ფსიქიური დარღვევის სახე)) დასაქმებულის შეგრძნება თითქოს მისი სამუშაო უაზროა და თვითონ პიროვნებას არ შესწევს უნარი გამოასწოროს სიტუაცია. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Alkylating Agent
(მაალკილირებელი (გამატუტიანებელი) ნივთიერება) ორგანული ნაერთი.  მას აქვს უნარი გადასცეს ალკილის ჯგუფი (ტუტე) სხვა მოლეკულებს. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
All or None Law
(წესი „ყველაფერი ან არაფერი“)   იგულისხმება ნეირონის, კუნთოვანი უჯრედის ან ჯირკვლის უჯრედის უნარი რეაგირება განახორციელოს სრულად ან საერთოდ არ ჰქონდეს რეაქცია. =Dictionary of Public დამატებით…
Allele
(ალელი) გენის ალტერნატიული ფორმა, რომელიც იგივე ლოკუსს (ადგილს) იკავებს ქრომოსომაზე. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of დამატებით…
Allocation Bias
(გადანაწილების ცდომილება) პროგნოზულ ცვლადებზე დაყრდნობით სპეციფიურ საკვლევ ჯგუფში არარანდომულმა გადანაწილებამ შესაძლებელია მოგვცეს ჯგუფები, რომელთა შედარებაც შეუძლებელი იქნება. =Head term: დამატებით…
Allocative Efficiency
(ხარჯების ეფექტური განაწილება) კონკრეტული სამედიცინო სფეროს საჭიროებისათვის ხარჯების გამოყოფა, როცა შეუძლებელია ჯანდაცვის სისტემის სარგებლის მთლიანად გაზრდა და პროგრამებისათვის თანხების დამატებით…
Alma-ata declaration
(ალმა-ატის დეკლარაცია) ასევე, ცნობილი, როგორც, პირველადი დეკლარაცია primary (შინაარსთან შესაბამისი სიტყვა ვერაფრით მოვიფიქრე) ჯანდაცვაზე ზრუნვის შესახებ. აღნიშნული დეკლარაცია მიიღეს 1978 დამატებით…
Alogia
(ალოგია) აზროვნების დაქვეითება, რაც ვლინდება მეტყველებაში. შესაძლებელია იყოს მოკლე და კონკრეტული პასუხები კითხვებზე, აგრეთვე სპონტანური მეტყველების ოდენობის შემცირება (მეტყველების სიღარიბე). დამატებით…
Alpha (α) Error
(ალფა შეცდომა) I ტიპის შეცდომის დაშვების შესაძლებლობა ანუ შესაძლებლობა დავასკვნათ, რომ მკურნალობები განსხვავებულია, როცა რეალურად ისინი ერთნაირია. იხ. I ტიპის შეცდომა, II ტიპის შეცდომა ანუ β დამატებით…
Alpha Helix
(ალფა სპირალი) ცილის სპირალის ფუნდამენტური ერთეული, რომელშიც ამინომჟავების მიმდევრობა ქმნის მარჯვენა-მხრივ სტრუქტურას, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია სპირალის მარყუჟების მიმდევრობაში დამატებით…
Alpha Level
(ალფა დონე) იხ. Significance – მნიშვნელობა, მნიშვნელოვნება. იხილეთ ასევე: Significance – მნიშვნელობა, მნიშვნელოვნება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Alternative (Complementary) Medicine
(არატრადიციული (ალტერნატიული) მედიცინა) გულისხმობს „მედიცინას, რომელიც სცდება ტრადიციულ, სამეცნიერო ან უნივერსიტეტში ნასწავლი მედიცინის ფარგლებს“. იხ. არატრადიციული მკურნალები. იხილეთ დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12