Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 5 (სულ: 68)
Affect
(აფექტი) ხილული ქცევა, რომელიც სუბიექტურად განცდილი გრძნობების (ემოციების) გამოვლინებაა. აფექტის გავრცელებული გამოხატულებაა მოწყენილობა, ეიფორია და აღშფოთება. აფექტი ემოციური “ამინდის” დამატებით…
Afforestation
(გატყიანება) ხეების დარგვა გარკვეულ ტერიტორიაზე ტყიანი საფარველის შესაქმნელად. ტყე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი შეუცვლელი კომპონენტია. იხ. ტყის გაჩეხვა. იხილეთ ასევე: ტყის გაჩეხვა. დამატებით…
Aflatoxicosis
(აფლატოქსიკოზი) დაავადება, რომელსაც იწვევს მიკოტოქსინი, რომელიც წარმოიქმნება სოკოების Aspergillus flavus და Aspergillus parasilicus-ის მიერ. ეს განპირობებულია დაინფიცირებული მიწის თხილის, დამატებით…
African Trypanosomiasis (Sleeping Sickness)
(აფრიკული ტრიპანოსომიაზი (ძილის დაავადება)) ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს პარაზიტი ტრიპანოსომა ბრუცეი რჰოდესიენ, აღმოსავლეთ აფრიკის რეგიონებში და Trypanosoma brucei rhodesien, დამატებით…
Age
(ასაკი) WHO-ს (მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია) თანახმად, უნდა განისაზღვრებოდეს სრული დროის ერთეულით, რომლის დროსაც დაბადების დღე ითვლება ნულად. დემოგრაფიაში ასაკი გულისხმობს სრული წლების დამატებით…
Age Based Health Service Rationing
(ასაკზე დაფუძნებული ჯანდაცვის სამსახურის ნორმები) ზედა ასაკობრივი ზღვარის დადგენა, რომელიც ზოგჯერ პენსიაზე გასვლის ასაკს შეესაბამება, ან ციფრული უპირატესობის დადგენა ჯანდაცვის სამსახურების დამატებით…
Age Cohort
(ასაკობრივი კოჰორტა) იხ. Cohort  – კოჰორტა. იხილეთ ასევე: Cohort  – კოჰორტა. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, დამატებით…
Age Cohort Modeling/Period Cohort Modeling
(ასაკობრივი კოჰორტის მოდელირება/პერიოდული კოჰორტის მოდელირება) გამოიყენება ინციდენტობის (ავადობის სიხშირის) ან სიკვდილიანობის ხანგრძლივი ტრენდების საკვლევად; ის აგრეთვე გამოიყენება დამატებით…
Age Dependency Ratio
(ასაკზე დამოკიდებულების თანაფარდობა) იხ. დამოკიდებულების თანაფარდობა. იხილეთ ასევე: დამოკიდებულების თანაფარდობა. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Age Heaping
(ასაკობრივი აკუმულაცია) ასაკობრივი ჯგუფის კიდურა წევრების (ასაკის მიხედვით) უმრავლესობის აკუმულაციის ფენომენი. მაგ: როდესაც ასაკს ეკითხებიან, უმრავლესობა უპასუხებს დამრგვალებულ ასაკს დამატებით…
Age Pyramid (Population Pyramid)
(ასაკობრივი პირამიდა (პოპულაციური პირამიდა)) გრაფიკული გამოსახულება ჰისტოგრამის სახით; პოპულაციის ასაკობრივი შემადგენლობა, როგორც განისაზღვრება პირთა რაოდენობით ან პროპორციით თითოეულ დამატებით…
Age Reporting
(ანგარიში ასაკის შესახებ) როდესაც ადამიანს ეკითხებიან ასაკს ოფიცილურად წერილობით ან ზეპირსიტყვიერად ინტერვიუებზე, ასაკის ხსენებას ჰქვია ასაკის მოხსენება და გახმოვანებულ ასაკს &quot დამატებით…
Age Standardization
(ასაკობრივი სტანდარტიზაცია) კოეფიციენტების რეგულირების პროცედურა, მაგ: სიკვდილიანობის კოეფიციენტი შემუშავებულია სხვადასხვა პოპულაციის შედარებისას ასაკობრივი შემადგენლობის განსხვავების დამატებით…
Age-Distribution
(ასაკის განაწილება) კლასიფიცირებული პოპულაციის წევრების განაწილება ასაკის მიხედვით. პოპულაციის ასაკობრივი განაწილება მოცემულია ასაკის ინდივიდულაური წლების ან შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის დამატებით…
Age-Period-Cohort Analysis
(ასაკი-დრო-კოჰორტა ანალიზი) იხ. კოჰორტის ანალიზი. იხილეთ ასევე: კოჰორტის ანალიზი. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
Age-Sex Pyramid
(პირამიდა ასაკისა და სქესის მიხედვით) ასაკობრივი პირამიდის წარმოდგენა ცალ-ცალკე ორივე სქესისთვის, მამაკაცებისა და ქალებისთვის. ამგვარად, ეს არის ქვეყნის ან რეგიონის პოპულაციის შემადგენლობის დამატებით…
Age-Sex Register
(ჩამონათვალი ასაკისა და სქესის მიხედვით) მოიცავს სამედიცინო პრაქტიკის ან სამსახურის ყველა პაციენტის ჩამონათვალს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან ასაკის (დაბადების თარიღი) და სქესის მიხედვით; დამატებით…
Age-Specific Divorce Rate – Возрастная разница в разводе
(გაყრის ასაკის სპეციფიური კოეფიციენტი) თუ გაყრის კოეფიციენტის გამოთვლა ხდება როგორც გაცილებული ინდივიდების ასაკისთვის ან ასაკობრივი ჯგუფისთვის, მაშინ მას „გაყრის ასაკის სპეციფიური დამატებით…
Age-Specific Fertility Rate – Возрастная вероятность рождаемости
ასაკისთვის სპეციფიური ნაყოფიერების კოეფიციენტი =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical დამატებით…
Age-Specific Mortality Rate
(ასაკისთვის სპეციფიური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი) თუ სიკვდილიანობის კოეფიციენტის გამოთვლა ხდება რომელიმე ასაკისთვის (ასაკობრივი ჯგუფისთვის), მაშინ მას ასაკისთვის სპეციფიური სიკვდილიანობის დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12