Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 35 გვერდი 1 (სულ: 2)
Sandfty
(მოსკიტი, ფლებოტომუსი) kala-azar (ინდური ვისცერალური ლეიშმანიოზი), კანის ლეიშმანიოზი (დასავლური ლეიშმანიოზი), ფლებოტომუსით გამოწვეული ცხლება, ორაიას ცხელება (Oraya Fever); =Head term: დამატებით…
Scale Degradation Bias
(შკალის დეგრადაციის ცდომილება) განზომილებათა შკალის დეგრადაცია და კოლაფსი განაპირობებს შესადარებელ ჯგუფებს შორის განსხვავების დაფარვას. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] დამატებით…
Selection Bias
(შერჩევის ცდომილება) მგრძნობელობის ცდომილებასაც უწოდებენ, რომელიც ვლინდება როცა შესადარებელი ჯგუფები სხვადასხვაგარად არის მგრძნობიარე ინტერესის შედეგის მიმართ, საექსპერიმენტო მანევრის დამატებით…
Septic (Infected) Abortion
(სეპტიური (დაინფიცირებული) აბორტი) როცა აბორტი უკავშირდება საშვილოსნოს და მისი შიგთავსის ინფექციის კლინიკურ ნიშნებს, მას სეპტიური აბორტი ეწოდება. ტემპერატურა იმატებს მინიმუმ 100.4 ℉-მდე 24 დამატებით…
Service objectives
(სერვისის მიზნები) არის ძალისხმევის კონკრეტული დონე, რომელიც უნდა უზრუნველყოს პროგრამამ. ისინი ადგენენ პროგრამის მიზნების მისაღწევად გასატარებელი მოქმედებების რაოდენობას. =Dictionary დამატებით…
Short Form Questionnaire, 36-items (SF-36)
(მოკლეფორმიანი კითხვარი, 36 ელემენტით (SF-36)-) ში არის 36 კითხვა. ადამიანმა უნდა შეაფასოს და გამოთქვას თავისი აზრი თავის ჯანმრთელობაზე, როგორ გრძნობს თავს და როგორ ასრულებს თავის ყოველდღიურ დამატებით…
Sickle Cell Anemia
(ნამგლისებრი ანემია) ქრონიკული ჰემოლიზური ანემია, ყველაზე ხშირად გვხვდება შავკანიანებში; მას იწვევს HbS-ის ჰომოზიგოტური დამკვიდრება, რაც გვაძლევს ჰემოგლობინის დეფექტურ სინთეზს, რის გამოც დამატებით…
Sickness Impact Profile (SIP)
(ავადმყოფობის გავლენის პროფილი (SIP)) აფასებს რა გავლენას ახდენს ავადმყოფობა ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობასა და ქცევაზე. 136 წინადადება აღწერს აქტიურობას და ქცევას: „საერთოდ არ ვვარჯიშობ“, დამატებით…
Sideroblsstic Anemia
(სიდერობლასტური ანემია) მიკროციტული, ჰიპოქრომული ანემია ხასიათდება ჰემის სინთეზის საბოლოო გზის დარღვევით, რაც იწვევს რკინის შემცველი მოუმწიფებელი ერითროციტების წარმოქმნას; რეაგირებს B6 დამატებით…
Significance Bias
(მნიშვნელობის (მნიშვნელოვნების) ცდომილება) ერთი მხრივ სტატისტიკური მნიშვნელობის (მნიშვნელოვნების) შეუსაბამობამ, ხოლო მეორეს მხრივ, ბიოლოგიურმა, კლინიკურმა ან ჯანდაცვის მნიშვნელოვნებამ დამატებით…
Slide Positivity Rate (SPR)
(სლაიდის პოზიტიურობის კოეფიცინტი) SPR = სისხლის ნააცხის პოზიტიური პასუხების საერთო რაოდენობა / გამოკვლეული ნაცხების საერთო რაოდენობა X 100 =Head term: Malaria  [l2] =Dictionary of დამატებით…
Social and Cultural Anthropology
(სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია) თანამედროვე ადამიანთა საზოგადოებების და მათი კულტურული სისტემის შედარებითი კვლევა. კულტურული ანთროპოლოგია უმეტესწილად ფოკუსირდება კულტურის სიმბოლოების, დამატებით…
Social Behavior
(სოციალური ქცევა) ნებისმიერი სახის ქცევა, რომელიც სტიმულირდება ერთიდაიმავე სახეობის სხვა ცხოველის მიერ; ფაქტობრივად შესაძლებელია თითქმის ყველა ტიპის ქცევას ჰქონდეს სოციალურობის გარკვეული დამატებით…
Social decision-making
(სოციალური გადაწყვეტილების მიღება) არის სოციალური პროცესი, რომელიც გადწყვეტილებისთვის არჩევს პრობლემას და შემდეგ გვთავაზობს შეზღუდული რაოდენობის ალტერნატივებს, რომელთა შორის შეირჩევა ყველაზე დამატებით…
Social demography
(სოციალური დემოგრაფია) ეს არის სწავლება ერთის მხრივ დემოგრაფიულ ფენომენსა და მეორეს მხრივ სოციალურ ფენომენს შორის ურთიერთობების შესახებ.  =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Social/Cultural Accessibility
(სოციალური/კულტურული მისაწვდომობა) მომსახურების მისაწვდომობა მათთვის, ვისთვისაც არიან ისინი შექმნილნი, მაგ: ზოგიერთ საზოგადოებაში, მხოლოდ ქალი ჯანდაცვის თანამშრომლები ქალების დამატებით…
Somatic delusion
(სომატური (სხეულთან დაკავშირებული) დელუზია) ამ სახის დელუზია უკავშირდება სხეულის გარეგნულ შესახედაობას ან მის ფუნქციონირებას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
Sponsorship Bias
(სპონსორობის ცდომილება) დაფინანსების წყაროებმა შესაძლებელია გავლენა იქონიოს სპეციფიური შედეგების გამოქვეყნების ალბათობაზე. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] =Dictionary of დამატებით…
Spontaneous Abortion
(სპონტანური აბორტი) ჩანასახის მთლიანად (სრული აბორტი) ან ნაწილობრივ გამოდევნა საშვილოსნოდან ორსულობის 28-ე/მე-20 კვირის დასასრულს. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Spontaneous Participation
(სპონტანური მონაწილეობა) შეეხება ლოკალურ ინიციატივას, რომელსაც გარე მხარდაჭერა მცირე აქვს ან საერთოდ არ გააჩნია და აქვს ძალა დასაწყისიდანვე იყოს მტკიცე. =Head term: Participation [l2] დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12