Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 6 (სულ: 68)
Age-Specific Rate
(სპეციფიური ასაკის კოეფიციენტი) სპეციფიური ასაკის ჯგუფი, რომელშიც მრიცხველი და მნიშვნელი ერთსა და იმავე ასაკობრივ ჯგუფს ეხება, მაგ: ასაკისთვის სპეციფიკური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (ასაკი დამატებით…
Aged dependency ratio
(ასაკოვანი დამოკიდებულების კოეფიციენტი) ეს არის კოეფიციენტი ეკონომიკურად აქტიურიდან, გადამდგარ, პენსიაზე გასულ პოპულაციამდე. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
Agent
(გამომწვევი) ფაქტორი, როგორიცაა მიკროორგანიზმი, ქიმიური ნივთიერება ან რადიაციის ფორმა, რომლის არსებობა, ჭარბად არსებობა ან (დეფიციტის დაავადებები) შედარებითი არარსებობა აუცილებელია დამატებით…
Aggregation bias
(აგრეგაციული ცდომილება) იხ. ეკოლოგიური ცდომილება და მცდარი ეკოლოგიური დასკვნა.   იხილეთ ასევე: ეკოლოგიური ცდომილება და ეკოლოგიური მცდარი დასკვნა.   =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Aging
(დაბერება) პროგრესირებადი და შეუქცევადი ბიოლოგიური პროცესების სერიები, რაც შედეგად გვაძლევს უნარების დაქვეითებას, იწყება მოზარდობის პერიოდში ან ზრდასრული ასაკის არეულ პეროდში ასაკში, დამატებით…
Aging of the Population
(პოპულაციის დაბერება) დემოგრაფიული ტერმინია, რაც ნიშნავს ასაკოვანი პაციენტების რაოდენობის ზრდას პოპულაციაში. ეს არ ნიშნავს სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას ან იმას, რომ „ხალხი ცხოვრობს იმაზე დამატებით…
Aging, Successful or Positive
(დაბერება, წარმატება ან პოზიტივი) ასაკოვანი პირების რაოდენობის ზრდა, წარმატებული შეგუება დანაკარგებთან და პრობლემებთან, რაც დაკავშირებულია ასაკის მატებასთან (მაგ: ფსიქოლოგიური სტრატეგიების, დამატებით…
Agism
(ასაკოვნება) ასაკზე დაფუძნებული ჩამოყალიბებული სტერეოტიპული აზრი ასაკოვან ადამიანებთან დაკავშირებით, რომ ისინი არიან სუსტები, გონებრივად არაკომპეტენტურნი და დამოკიდებულნი; აგრეთვე მოიცავს დამატებით…
Agitation (Psychomotor Agitation)
(აჟიტირება (ფსიქომოტორული აჟიტირება)) შიდა დაძაბულობის გრძნობასთან დაკავშირებული ჭარბი მოტორული აქტივობა. აქტივობა ჩვეულებრივ არაპროდუქტიულია და განმეორებითი და მოიცავს ისეთ ქცევებს, დამატებით…
Agoraphobia
(აგორაფობია) ხასიათდება შფოთვის მწვავე შეტევებით, როდესაც პიროვნება არის ან შესაძლებელია აღმოჩნდეს ისეთ ადგილებში, საიდანაც რთულია გაქცევა ან ნაკლებად შესაძლებელია დახმარების აუცილებლობის დამატებით…
Agreement
(თანხმობა) პიროვნების გადაწყვეტილება ან დასკვნა, რომ ის ეთანხმება საკუთარ ადრინდელ აზრს იმავე საკითხზე ან სხვა ადამიანის მოსაზრებას. სიზუსტე, ზოგჯერ ცნობილი როგორც რეპროდუქტიულობა ან დამატებით…
Agriculture (Syn. Farming)
(სოფლის მეურნეობა (სინონ. ფერმერობა)) მიწის დამუშავების, მოსავლის მოყვანისა და შინაური ცხოველების მოვლის ხელოვნება და მეცნიერება. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
AII”s Well Literature Bias
(„ყველაფერი რიგზეა“ ლიტერატურის ცდომილება) სამეცნიერო ან პროფესიონალურმა საზოგადოებებმა შესაძლებელია გამოაქვეყნონ მოხსენებები ან სარედაქციო სტატიები, რომლებშიც გამოტოვებულია ან დაკნინებულია დამატებით…
Air Borne Infection
(აირწვეთოვანი გზით გადამდები ინფექციები) ინფექცია, რომელიც ვითარდება ინფექციური გამომწვევის გავრცელებით ჰაერში გავრცელებული ნაწილაკების, მტვრის ან წვეთების მეშვეობით. =Dictionary of დამატებით…
Air conditioner Pneumonitis
(კონდიციონერით გამოწვეული პნევმონიტი) ფილტვების ალერგიული რეაქცია კონდიციონერებში არსებულ thermophilic actinomycetes-ის სპორებზე. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Air Pollutants
(ჰაერის დამაბინძურებლები) 1. ზოგადად, გარემოში არსებული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს რესურსების სარგებლიანობაზე. 2. ჰაერში არსებული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელსაც დამატებით…
Air Pollution
(ჰაერის დაბინძურება) ნებისმიერი მკვრივი, თხევადი ან აირადი ნივთიერება, რომლებიც არსებობენ ატმოსფეროში ისეთი კონცენტრაციით, რაც საზიანოა ადამიანების ან სხვა ცოცხალი ორგანიზმის, მცენარისა თუ დამატებით…
ALARA (As Low As in Reasonable Achievable)
(ALARA (იმდენად დაბალი, რამდენადაც ეს გონივრულად მიღწევადია)) პრინციპი, რომელიც გამოიყენება ზოგიერთი დამაბინძურებლის საკონტროლოდ იქ, სადაც აბსოლუტური სტანდარტის ან ფინანსური შეღავათების დამატებით…
Alcohol Abuse
(ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება) ალკოჰოლის განმეორებით ან პერიდულად მიღება, რაც იწვევს ზიანის მიყენებას ან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების განვითარებას. =Head term: Alcohol Use [l2] დამატებით…
Alcohol Dependence
(ალკოჰოლზე დამოკიდებულება) დამოკიდებულება გულისხმობს მდგოამრეობას, როდესაც ჩნდება რაიმეს ან ვინმეს მიმართ მოთხოვნილება ან დამოკიდებულება, დახმარების, ფუნქციონირების ან გადარჩენისთვის. დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12