Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 50 გვერდი 1 (სულ: 3)
Parameter
(პარამეტრი) პოპულაციის თვისება, მახასიათებელი ან მნიშვნელობა. მაგ, საშუალო ან სტანდარტული გადახრა. მას აქვს მუდმივი მნიშვნელობა, რადგან პოპულაციის შემადგენლობაც მუდმივია. ზოგადად უცნობია და დამატებით…
Parametric test
(პარამეტრული ტესტი) სტატისტიკური ტესტია, რომელიც დამოკიდებულია მონაცემების განაწილებაზე. მაგ, ეს ნორმალურად არის განაწილებული. პარამეტრული ტესტი სტატისტიკური ანალიზის მგრძნობიარე ტექნიკაა. დამატებით…
Paraphilias
(პარაფილია) ხასიათდება ინტენსიური, ხშირი სექსუალური ფანტაზიებით, სურვილებით ან ქცევებით, რაც გულისხმობს არაჰუმანური საგნების გამოყენებას, საკუთარი თავის, პარტნიორის ან ბავშვბის წვალებას ან დამატებით…
Parasite
(პარაზიტი) ორგანიზმი, რომელიც ცხოვრობს სხვა ორგანიზმზე ან ორგანიზმში და მისით საზრდოობს. ობლიგატორულ პარაზიტს დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლია. ფაკულტატიურ პარაზიტს კი შეუძლია დამატებით…
Parasite count 
(პარაზიტების რიცხვი) იხ. worm count. იხილეთ ასევე: worm count. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Parasite density
(პარაზიტების სიმჭიდროვე) პოპულაციაში პარაზიტემიის კოლექტიური მაჩვენებელი. გამოითვლება, როგორც გეომეტრიული საშუალოთი, ასევე ინდივიდუალური პარაზიტის რაოდენობის საშუალოთი. მაგალითად, გეომეტრიულ დამატებით…
Paratenic host (syn. Transport host)
(პარატენური მასპინძელი (სინ. ტრანსპორტული მასპინძელი)) პარაზიტის მეორე, მესამე ან შემდგომი შუალედური მასპინძელი, რომელშიც პარაზიტი ჩამოყალიბებას და რეპლიკაციას არ განიცდის, არამედ არსებობს დამატებით…
Pareek’s integrated theory
(პარიკის ინტეგრირებული თეორია) ორგანიზაციას აქვს სტრუქტურა, ინდივიდს კი მისი პიროვნულობა. ორგანიზაციაში ცენტრალური საკითხია მოტივაცია, რომელზეც ზემოქმედებას ახდენს ორგანიზაციული მიზნები და დამატებით…
Parity
(პარიტეტი) ქალის სტატუსი, რომ გაჩენილი ჰყავს სიცოცხლისუნარიანი შვილი. ქალის მიერ გაჩენილი დროულად გაჩენილი ბავშვების რაოდენობა. ის გამორიცხავს მუცლის უნებლიე მოშლას ან აბორტს ადრეულ დამატებით…
Parity progression ratios
(პარიტეტის პროგრესირების სიჩქარე) პოპულაციაში სრულად ნაყოფიერი, მაგრამ 0 პარიტულობის ქალების, ასევე იგივე პოპულაციაში ნებისმიერი რაოდენობის პარიტულობის მქონე ქალის პროცენტი. ეს ნაყოფიერების დამატებით…
Park willian hillock (1863-1939)
(პარკ ვილიამ ჰილოკი (1963 – 1939)) გამოყენებითი ბაქტერიოლოგიის მოწინავე წარმომადგენელი. ცნობილია მისი ნამუშევრით დიფტერიის კონტროლის შესახებ განსაკუთრებით იმუნიზაციის საკითხებში. მისმა დამატებით…
Participation
(მონაწილეობა) ადამიანის ჩართულობა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. წარმოადგენს საზოგადოების ფუნქციონირების პერსპექტივებს. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Participation gap
(შუალედი მონაწილეობაში) საერთო წარმოდგენა, რომელიც მიიღწევა მატერიალური ღირებულებების განხილვის შედეგად. ეს ეწინააღმდეგება იმას, რომ მიუხედავად ახალი აქტიორების(გლობალური ცივილური დამატებით…
Participation observation
(მონაწილეობრივი დაკვირვება) თვისობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება სოციალურ მეცნიერებაში, რომელშიც მკვლევარი აკვირდება შესასწავლ ჯგუფში შემავალ ინდივიდს და საზოგადოებას. ეს დამატებით…
Participation restriction
(მონაწილეობის შეზღუდვა) არის პრობლემები, რომელსაც ინდივიდი აწყდება ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ჩართვისას. მონაწილეობის შეზღუდვა განისაზღვრება ინდივიდის მონაწილეობისა და შეზღუდვების გარეშე დამატებით…
Partty Breastfed
(ნაწილობრივ ძუძუთი კვება) ძუძუს რძე და დამატებითი საკვები (რძე, თხელი ფაფა, ნახევრად მყარი ან მყარი საკვები). =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Passive Immunity
(პასიური იმუნიტეტი) ადამიანის (ან ცხოველის) ანტისხეულების შეყვანით განპირობებული თავდაცვა ინფექციური აგენტის წინააღმდეგ. იმუნიტეტი ზოგადად არის შეზღუდული და ქრება დროთა განმავლობაში. პასიური დამატებით…
Patent Period (Malaria)
(ღია პერიოდი (მალარია)) პერიოდი, როცა პარაზიტი გვხვდება პერიფერიულ სისხლში. =Head term: Malaria  [l2] =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Patriarchal Family-
(პატრიარქალური ოჯახი) როდესაც ცოლი ხდება ოჯახის წევრი ქორწინების შემდეგ. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, დამატებით…
Performance Budgeting
(ბიუჯეტის ფორმირება შედეგების გათვალისწინებით) ყოვლისმომცველი სამოქმედო დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა, წარდგენილ იქნა და განხორციელდა პროგრამის, პროექტის და აქტივობების ვადებში მათი ფინანსური დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12