Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 118 გვერდი 1 (სულ: 6)
Caliper Matching
(ზომის შერჩევა) შესადარებელი ჯგუფის სუბიექტების საკვლევი ჯგუფის წევრებთან მისადაგების პროცესი დროის სპეციფიურ ინტერვალში მუდმივი ცვლადისათვის მაგ. ასაკის მისადაგება 5 წლის განმავლობაში. იხ. დამატებით…
Campylobacteriosis
(კამპილობაქტერიოზი) ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს Campylobacter-ის ჯგუფის სპირალური ფორმის ბაქტერია და ამ ბაქტერიით ავადდებიან ძირითადად ისინი, ვისაც აქვს შეხება ფრინველის ხორცთან ან დამატებით…
Canadian Mortality Database
(კანადელების სიკვდილიანობის მონაცემთა ბაზა) კომპიუტერში შენახული სიკვდილიანობის სტატისტიკის ფართო წყება; კანადაში  1950 წლიდან პერსონალური იდენტიფიკატორების და სიკვდილიანობის ყველა მიზეზი დამატებით…
Cancer Registry
(კიბოს რეგისტრაცია, რეესტრი) იხ. რეგისტრაცია, რეესტრი. იხილეთ ასევე: რეგისტრაცია, რეესტრი. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of დამატებით…
Candidiasis
(კანდიდიაზი) კანის ან ლორწოვანი გარსების გავრცელებული ინფექცია, რომელსაც იწვევს საფუარების მსგავსი სოკოები, ჩვეულებრივ Candida Albicans; ყველაზე გავრცელებული ვაგინიტის მიზეზი. ქალებში დამატებით…
Cannabis-Related Disorders
(კანაფთან, ჰაშიშთან, მარიხუანასთან დაკავშირებული დაავადებები) კანაფისგან მიღებულ კანაბინოიდებთან დაკავშირებული პრობლემები. მცენარის ზედა ფოთლების, მწვერვალის და ღეროების მოჭრის, გამოშრობის დამატებით…
Capacity
(კომპეტენცია) კონცეფცია, რომელიც გვიჩვენებს ფუნქციონირების უმაღლეს შესაძლო დონეს, რომელსაც პიროვნებამ შეიძლება მიაღწიოს აქტივობებისა და მონაწილეობის სიაში გარკვეულ სფეროში. კომპეტენცია დამატებით…
Capital Cost (Syn: Capital expenditure)
(კაპიტალის ღირებულება (სინ: კაპიტალის ხარჯი)) ხარჯი, რომელიც აუცილებელია პერმანენტული ან ნახევრადპერმანენტული საქონლის დასაფინანსებლად; მაგ: შენობები, მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა, დამატებით…
Capture Recapture Method
(დაჭერა-განმეორებით დაჭერის მეთოდი) პოპულაციაში მდგომარეობის პრევალირების და გამოვლინების სხვადასხვა  წყაროს მეშვეობით გამორჩენილი შემთხვევების შეფასების მეთოდი (Laporte et al l992, Witte დამატებით…
Carbon Monoxide
(ნახშირჟანგი (ნახშირბადის მონოქსიდი)) უსუნო, უფერო გაზი, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს უცაბედი დაავადება და სიკვდილი. ნახშირჟანგი მოიპოვება გამონაბოლქვ აირებში, როგორსაც გამოყოფენ დამატებით…
Carbon Monoxide Poisoning
(ნახშირჟანგით მოწამვლა) ხასიათდება თავის ტკივილით, თავბრუსხვევით, სისუსტით, გულისრევითა და ღებინებით, გულ-მკერდის ტკივილით და გონების დაბინდვით. მაღალი დოზით ნახშირჟანგმა შესაძლებელია დამატებით…
Carcinogen
(კარცინოგენი) აგენტი, რომელიც იწვევს კიბოს. კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტო (IARC) კარცინოგენების კლასიფიკაციას ახდენს შემდეგნაირად: 1. Sufficient evidence — საკმაო მტკიცებულება: დადებით დამატებით…
CARDIO2000
(კარდიო 2000) : იყო მულტიცენტრული, რეტროსპექტული, შემთხვევა-კონტროლის კვლევა, რომლის დროსაც იკვლევდნენ კავშირს დემოგრაფიულ, კვებით, ცხოვრების სტილის და სამედიცინო რისკ ფაქტორებს, აგრეთვე დამატებით…
CARE (Co-Operative for Assistance and Relief Everywhere)
(CARE (ოპერატიული დახმარებისა და საყოველთაო დახმარების კოპერატივი)) დაფუძნდა ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1945 წელს. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი დამოუკიდებელი, არამომგებიანი, დამატებით…
Carer
(მომვლელი, ხელშემწყობი, დამხმარე) პირი, რომელიც ეხმარება და ყველაზე მეტად ეკონტაქტება დამოკიდებულ მოხუცებულ ადამიანს და მას ამაში არ უხდიან (Bowling 2001). =Dictionary of Public დამატებით…
Carrier
(მტარებელი) ჰეტეროზიგოტა, რომელიც მოიცავს გენეტიკურად რეცესიულ ალელს; დაავადების ეპიდემიოლოგიაში ის გულისხმობს ადამიანს ან ცხოველს, რომელსაც გააჩნია სპეციფიური ინფექციური აგენტი დაავადების დამატებით…
Carrying capacity (or the maximum-population of a territory)
(მატარებლობის უნარი, მოცულობა, სიდიდე, გავრცელება (ან ტერიტორიაზე პოპულაციის მაქსიმუმი)) პირთა უდიდესი რაოდენობა, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს სპეციფიურ პერიოდში ან რომელსაც შესაძლებელია დამატებით…
Cartography
(კარტოგრაფია) რუკების შექმნის მეცნიერება და ხელოვნება, რომელიც განსხვავდება რუკაზე განსათავსებელ მონაცემთა შეკრებისგან, რაც ხორციელდება კონტროლის, სხვადასხვა წყაროებიდან კომპილაციის ან დამატებით…
Case
(შემთხვევა) პირი, რომელსაც აქვს გარკვეული დაავადება, ჯანმრთელობის დარღვევა ან მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება სპეციფიური ნიშნებით ან სიმპტომებით; რომელიც აკმაყოფილებს შემთხვევის განმარტებას დამატებით…
Case Classification
(შემთხვევის კლასიფიკაცია) შემთხვევების გრადაცია (მაგ: საეჭვო/შესაძლო/დადასტურებული). ეს განსაკუთრებით მოსახერხებელია, როცა შემთხვევის ადრეული გამოვლინება მნიშვნელოვანია (მაგ: ებოლა დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12