Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 112 გვერდი 1 (სულ: 6)
Iatrogenic Disease
(იატროგენული დაავადება) ექიმის ან სხვა სამედიცინო პერსონალის პროფესიული აქტივობის შედეგად გამოწვეული დაავადება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Iatrogenic Infection
(იატროგენული ინფექცია)  ექიმის მიერ ინტერვენციული მეთოდების, მაგ: მედიკამენტოზური თერაპია, დიაგნოსტიკური პროცედურები, ჩატარების დროს განვითარებული ინფექცია.  =Dictionary of Public დამატებით…
ICD
შეად: International classification of Diseases — დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია იხილეთ ასევე: International classification of Diseases — დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია. დამატებით…
ICDS (Integrated Child Development Service) Scheme
(ბგის (ბავშვთა განვითარების ინტეგრირებული სამსახური) სქემა) მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროგრამა, რომელიც ემსახურება დედისა და ბავშვის ჯამრთელობისა და განვითარების წინ წაწევას. პროგრამა დამატებით…
Iceberg
(აისბერგი) ყინულის დიდი, წყალში მოტივტივე მასა, რომელიც გამოეყო პოლარულ რეგიონს. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
Iceberg Phenomen
(აისბერგის ფენომენი) დაავადების ის ნაწილი, რომელიც რჩება აღუწერელი ან შეუმჩნეველი მიუხედავად ექიმის დიაგნოსტიკური მცდელობისა და საზოგადეობრივი დამკვირვებლების პროცედურებისა. მოიეხსენიება დამატებით…
ICF (International classification of Functioning, Disability and Health)
(ფსკ (ფუნქციონირების, უუნარობისა და ჯამრთელობის საერთაშორისო კლასიფიკაცია)) მიზნად ისახავს შექმნას ჯამრეთელობისა და ჯამრთელობასთან ასოცირებული მდგომარეობების აღწერისათვის საჭირო საერთაშორისო დამატებით…
ICIDH (International classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)
(დუუსკ (დარვევების, უუნარობისა და უნარშეზღუდულთა საერთაშორისო კლასიფიკაცია)) პირველად გამოაქვეყნა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციამ 1980 წeლს და შემდგომ შეცვალა ICF-ად. შეად: ICF. იხილეთ დამატებით…
ICPD (International Conference on Population and Development)
(პგსკ (პოპულაციისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენცია)) ერთ-ერთი ეტაპი საერთაშორისო ჯანდაცვისა და გამვითარების ისტორიაში, რომელიც ორგანიზებული იქნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამატებით…
ID
(იდი) გონებრივი ფუნქციების ის ჯგუფი, რომლებიც წარმოადგენენ მენტალური სამყაროს ინსტინქტურ მამოძრავებელ ძალას და თამაშობენ, გონებრივი აპარატისათვის, მასტიმულირებელ ან მამოძრავებელ როლს. შეად: დამატებით…
Identification Number, Identity Number
(იდენტიფიკაციის ნომერი, პირადობის ნომერი) უნიკალური ნომერი, რომელიც ენიჭება ყველა ინდივიდს დაბადებისას ან ცხოვრების სხვა ეტაპზე. შვედეთს აქვს ციფრთა თანმიმდევრობაზე დაფუძნებული სისტემა, დამატებით…
Identity
(პირადობა, მეობა) 1) არის ადამიანის სახელი და საცხოვრებელი ადგილი; 2) მეობა მოიცავს ადამიანის სუბიექტურ აზრს საკუთარი არსებობის შესახებ და გამართულ, დალაგებულ მეხსიერებას. 3) ფსიქოსოციალური დამატებით…
Idiosyncrasy
(იდიოსინკრაზია) განისაზღვება, როგორც ინდივიდის გამოკვეთილად განსხვავებული მახასიათებელი ან  თავისებურება. ფარმაკო-ეპიდემიოლოგიაში იგი ნიშნავს, მედიკამენტის ადმინისტრაციის შედეგად დამატებით…
IEC (Information Education and Communication)
(იგკ (ინფორმაცია განათლება და კომუნიკაცია)) წინასწარ დაგეგმილი, შეთანხმებული, სპეციფიური საგანმანათლებლო მიზნების მქონე მცდელობა, ფოკუსირებული სპეციფიურ პროგრამულ კურსზე, რათა მათი მეშვეობით დამატებით…
ILEP (International Federation of Anti-Leprosy Assosiations)
(კასფ (კეთრის საწინააღმდეგო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია)) კოორდინირებას უკეთებს კეთრსა და მასთან ასოცირებულ საკითხებში მომუშავე არასმთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას და შესაბამისი დამატებით…
Illegitimacy
(უკანონობა) ტერმინი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „illegitimus“ და ნიშნავს „კანონთან შეუსაბამობას“. უკანონო ბავშვი, ეს არის ბავშვი რომელიც ჩაისახა და დაიბადა ქორწინების გარეშე. მიუხედავად დამატებით…
Illicit Drug
(უკანონო მედიკამენტი) არის ფსიქოაქტიური ნივთიერება, რომლის გამოყენება, პროდუქცია ან გაყიდვა არის მკაცრად რეგილირებული ან აკრძალული. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Illness
(ავადმყოფობა) ინდივიდისა და გარშემომყოფების სუბიექტური რეაქცია, მის შეუძლო მდგომარეობაზე.შეად: Disease -  დაავადება, Sickness - ავადმყოფობა =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Illness Behavior
(ავადობისათვისა დამახასიათებელი ქცევა) ინდივიდის ქცევა სხეულის პათოლოგიური სიგნალების საპასუხოდ. ასეთი ქცევა გავლენას ახდენს ინდივიდის ქმედებაზე, თუ როგორ აკონტროლებს იგი , განსაზღვრავს დამატებით…
Imbalance, Nutrition
(ნუტრიციული დისბალანსი) მოჰყვება სასიცოცხლო ნუტრიენტების არაპროპორციულ განაწილებას, რომელსაც შეიძლება თან ახლდეს, ან არ ახლდეს, დაბალანსებული კვებისათვის საჭირო ნუტრიენტის სრული ნაკლებობა. დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12