Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 3 (სულ: 68)
Activity Limitations
(აქტივობის შეზღუდვა) აქტივობის განხორციელების გართულება. აქტივობის შეზღუდვა შეიძლება ცვალებადობდეს მსუბუქიდან მძიმე გადახრამდე აქტივობის განხორციელების ხარისხთან და რაოდენობასთან ან დამატებით…
Activity, or Role, Theory
(აქტივობა ან როლი, თეორია) თეორია, რომელიც ხაზს უსვამს შესაბამისი სოციალური როლის მნიშვნელობას ინდივიდუალური პიროვნების, ქცევისა და სოციალური ფუნქციონირების განსაზღვრაში. საკამათოა ის, რომ დამატებით…
Actuarial Rate (Syn. Force of Mortality)
(აქტუალური სიცოცხლისუნარიანობა (სინ. სიკვდილიანობის ძალა)) სიკვდილიანობის გამოვლინების სიხშირის საშიშროება დროის გარკვეულ მომენტში t ანუ ზღვარი ∆ t აღწევს ნულს, ალბათობა იმისა, რომ t დროს დამატებით…
Acturial Table
(სიკვდილიანობის ცხრილი) იხ. Life Table – სიცოცხლის ხანგრძლივობის ალბათობის ცხრილი. იხილეთ ასევე: Life Table – სიცოცხლის ხანგრძლივობის ალბათობის ცხრილი. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Acu-Laser & Son-Puncture
(აკუ-ლაზერი & ექო-პუნქტურა) ლაზერი ან ულტრაბგერა ბლაგვი თავით ასევე გამოიყენება მტკივნეულ წერტილებში. ამან მთლიანად შეცვალა და ხელი შეუწყო აკუპუნქტურით მკურნალობას ბავშვებსა და დამატებით…
Acupuncture
(აკუპუნქტურა) ტრადიციული ჩინური მედიცინის ტექნიკა, რომლის დროსაც ძალიან წვრილ მეტალის ნემსებს ასობენ კანში საგანგებოდ შერჩეულ წერტილებში. ათასობით წლის განმავლობაში აკუპუნქტურა გამოიყენებოდა დამატებით…
Acute
(მწვავე) ჯანმრთელობის ხანმოკლე ეფექტი; ზოგჯერ არასწორად აიგივებენ მძიმე მდგომარეობასთან; ეს ასევე წარმოადგენს ხანმოკლე, ინტენსიურ ან მოკლე ექსპოზირებას; ზოგჯერ გულისხმობს სპეციფიურად მაღალი დამატებით…
Acute Cough
(მწვავე ხველა) ხველა გრძელდება 3/4 კვირის განმავლობაში. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Acute Flaccid Paralysis (AFP)
(დუნედ მიმდინარე მწვავე პარალიზი (AFP)) პარალიზი იწყება მწვავედ (<4 კვირა) და დაზიანებული კიდურები მოდუნებულია (დაკიდულია ან მოძრაობს შენელებულად). პალპაციით ტონუსი დაქვეითებულია ან დამატებით…
Acute HIV Infection
(მწვავე აივ ინფექცია) აივ საწყისი ინფექცია, 50-90%-ში აღინიშნება მწვავე რეტროვირუსული სინდრომის ზოგიერთი ასპექტი. დრო საწყისი ინფიცირებიდან პირველ სიმპტომებამდე ძირითადად შეადგენს 2-6 დამატებით…
Acute Myocardial Infarction
(მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი) სინდრომი, რომლსაც განაპირობებს სისხლის ნაკადის მწვავე დაქვეითება მიოკარდიუმის ქსოვილში იმდენ ხანს, რაც საკმარისია უჯრედთა ნეკროზის გასავითარებლად. შემთხვევათა დამატებით…
Acute Pain
(მწვავე ტკივილი) ზოგიერთი კლინიცისტის აზრით შეიძლება 3 თვეზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდეს. თუმცა, ხშირად გვხვდება ერთ თვის ხანგრძლივობით. 6 თვეზე მეტი ხანგრძლივობა განპირობებულია ახალი ქსოვილების დამატებით…
Acute Respiratory Tract Infection (ARI)
(სუნთქვის სისტემის მწვავე ინფექცია (ARI)) სასუნთქი სისტემის ნებისმიერი ნაწილის და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურების, როგორიცაა პარანაზალური სინუსები, შუა ყური და პლევრის ღრუ, ინფექცია. ეს დამატებით…
Adaptation
(ადაპტაცია) ფენოტიპის მემკვიდრეობითი კომპონენტია, რომელიც ხელს უწყობს გადარჩენასა  და რეპროდუქციულ წარმატებებს. ეს არის პროცესი, რომლითაც ორგანიზმები ეგუებიან გარემო პირობებს (Last 1995); ეს დამატებით…
Adaptiveness (Syn. Flexibility)
(ადაპტაციის უნარი (სინ. მოქნილობა)) ეფექტურობის კრიტერიუმი, რომელიც შეესაბამება ორგანიზმის უნარს რეაგირება მოახდინოს შინაგანი ან გარეგანი გამღიზიანებლით გამოწვეულ ცვლილებაზე. ადაპტაციის დამატებით…
Addition Rule
(ჯამის წესი) პრინციპი, რომელიც გამოხატავს, რომ ორი ურთიერთგამომრიცხავი მოვლენიდან ერთ-ერთის განხორციელების ალბათობა უდრის ცალკეული მოვლენების გამოვლინების ალბათობების ჯამს. დამატებით…
Additive Model
(ჯამური მოდელი) მოდელი, რომელშიც სხვადასხვა ფაქტორების კომბინირებული ეფექტი წარმოადგენს ეფექტების ჯამს, რომლებიც შეიძლება განვითარებულიყო თითოეული ფაქტორის მეშვეობით ცალ-ცალკე, სხვა დამატებით…
Adhocracy
(ადჰოკრატია) არის საორგანიზაციო ფორმა, რომელიც ხასიათდება მაღალი ჰორიზონტალური დიფერენცირებით, დაბალი ვერტიკალური დიფერენცირებით, დაბალი ფორმალიზაციით, დეცენტრალიზაციით, ძლიერი მოქნილობით და დამატებით…
Adjudication
(სასამართლო განხილვა) პოლემიკის ან დავის მოგვარების მეთოდი. ის მიუთითებს, რომ მხარეებს მიეცემათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ მტკიცებულებებისა და საფუძვლიანი არგუმენტების წარდგენით. ეს დამატებით…
Adjustment
(რეგულირება (შეთანხმება, მისადაგება)) სტატისტიკური სიდიდეების შემაჯამებელი პროცესი, რომლის დროსაც შესადარებელი პოპულაციების შემადგენლობის განსხვავება მინიმუმამდე დადის სტატისტიკური დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12