Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 4 (სულ: 68)
Adjustment Disorder
(რეგულირების აშლილობა) კლინიკურად მნიშვნელოვანი ემოციური ან ქცევითი სიმპტომები იდენტიფიცირებად ფსიქოლოგიურ სტრესზე ან სტრესორებზე საპასუხოდ, როგორიცაა: დაქვეითებული გუნება-განწყობა, შფოთვა ან დამატებით…
Adjuvant
(ადიუვანტი) ნივთიერება, რომელიც ანტიგენზე დამატებისას აძლიერებს იმუნურ რეაქციას. ალუმინის მარილი (მაგ: ალუმინის ფოსფატი ან ჰიდროქსიდი) არის ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ადიუვანტი ვაქცინებში. დამატებით…
Administration
(ადმინისტრირება) სტრატეგიული გადაწყვეტილებების „შესრულება“ ან საქმიანობის კოორდინაცია, რათა ჩამოყალიბდეს საერთო აზრი ან უბრალოდ, განხორციელდეს თანამშრომლობა საერთო მიზნის მისაღწევად. დამატებით…
Administrative Areas
(ადმინისტრაციული რაიონი) ტერიტორია ან რაიონი, რომელზეც ცხოვრობს პოპულაცია. ტერიტორია ძირითადად იყოფა ქვე-რაიონებად ადმინისტრაციული მიზნებისთვის (UN ADI l980). =Dictionary of Public დამატებით…
Administrative Behaviour
(ადმინისტრაციული ქცევა)   ადამიანის ქცევა ორგანიზაციაში, განსაკუთრებით ქცევა, რომელიც მოიცავს გადაწყვეტილებების მიღებას ან სხვათა ქცევაზე გავლენას. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Administrative component
(ადმინისტრაციული კომპონენტი) გულისხმობს პერსონალის ყველა იმ წევრს, რომლებიც ჩართულნი არიან დამხმარე აქტივობებში. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Administrative Law
(ადმინისტრაციული კანონი)   კანონის ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციის ავტორიტეტთა მოვალეობებს, ვალდებულებებსა და ორგანიზებას, კანონიერ მოთხოვნებს, რომლებიც მართავს მათ მუშაობას და დამატებით…
Admission Rate Bias
(ჰოსპიტალიზირებული ავადობის ცდომილება) იხ. ბერკსონის ცდომილება. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] იხილეთ ასევე: ბერკსონის ცდომილება. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Adolescence
(მოზარდობა) 10-დან 19 წლამდე ასაკი, ანუ უწყვეტი პერიოდი ბავშვობიდან ზრდასრულ ასაკამდე. ნაწარმოებია სიტყვისგან ადოლესცენს, მიმდინარე ნაწილი — ადოლესცერე, რაც ნიშნავს ზრდას ან გაზრდას დამატებით…
Adoption
(შვილად აყვანა) ოფიციალური პროცესი, რომლის დროსაც პირი, რომელსაც აქვს ნათესაური კავშირი ერთ ჯგუფთან, ხდება ახალი ჯგუფის ნათესავი და სოციალურად განიხილება როგორც ნათესაური კავშირის დამატებით…
Adoption Study (Adoptee Study)
(აყვანილი ბავშვების კვლევის მეთოდი) გვეხმარება გარემოს ან გენეტიკის გავლენის შესახებ ინფორმაციის მიღებაში. ერთსა და იმავე გარემოში ბიოლოგიურ შვილს გამოუვლინდება დაავადება, რომელიც გენეტიკური დამატებით…
Adult Education (Syn. Continous Learning, Adult Schools, Education of Adults, Lifelong Learning, Night Schools, Further Education, Extension, and Continuing Education)
(ზრდასრულთა განათლება (სინ. უწყვეტი სწავლა, ზრდასრულთა სკოლა, ზრდასრულთა განათლება, სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე, ღამის სკოლა, სწავლის გაგრძელება, გაგრძელება და უწყვეტი განათლება)) გარე დამატებით…
Adult Literacy Rate
(ზრდასრულთა განათლების დონე) მთელი პოპულაციის 15 წლის და უფროსი ასაკის პირთა პროცენტული რაოდენობა ვინც იცის წერა-კითხვა. შდრ. განათლების დონე: მთელი პოპულაციის შვიდი წლის და უფროსი ასაკის დამატებით…
Adult Schools
(ზრდასრულთა სკოლა) იხ. ზრდასრულთა განათლება. იხილეთ ასევე: ზრდასრულთა განათლება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
Adulthood
(ზრდასრული ასაკი) მოიცავს მოზარდობის პერიოდის შემდგომ წლებს, რომლებიც იწყება ასაკში, რაც დადგენილია საზოგადოების, ადათ-წესების მიერ ან ლეგალური ვალდებულებებითა და უფლებებით. დამატებით…
Adverse Reaction
(უარყოფითი რეაქცია)   პრევენციული, დიაგნოსტიკური ან თერაპიული პროცედურის არასასურველი შედეგი. იხ. გვერდითი მოვლენები. იხილეთ ასევე: გვერდითი მოვლენები. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Advocacy
(პროპაგანდა (უფლებათა დაცვის პროცედურა)) პირდაპირი და მარტივი პრეზენტაციის პროცესი ან ექსპერტებისგან მიღებული ინფორმაციის სინთეზი ჯანმრთელობასა და განათლებას შორის კავშირის შესახებ; გზა, დამატებით…
Aerospace Medicine
(საავიაციო მედიცინა) „სამედიცინო პრაქტიკის სპეციალობა პრევენციულ მედიცინაში, რომელიც კონცენტრირებულია პოპულაციური ჯგუფის ჯანმრთელობაზე. ეს ჯგუფი განისაზღვრება მომუშავე მფრინავი ეკიპაჟისა და დამატებით…
Aesthetic
(ესთეტიკა) ხელოვნების ნაწარმოების შექმნაში ადამიანის ქცევისა და გამოცდილების, ხელოვნების აღქმისა და გაგების, ხელოვნების გავლენის კვლევა. ესთეტიკაში მუშაობა გულისხმობს მუსიკალურ, ლიტერატურულ დამატებით…
Aetiology (or etiology)
(ეთიოლოგია) ლიტერატურულად გულისხმობს მიზეზს, მიზეზ-შედეგობრიობას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12