Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 10 (სულ: 68)
Antisocial Personality
(ანტისოციალური პიროვნება) იხ. პიროვნება. იხილეთ ასევე: პიროვნება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Antitoxin
(ანტიტოქსინი) ანტისხეულების ხსნარი (მაგ: დიფტერიის ანტიტოქსინი და ბოტულინის ანტიტოქსინი), რომლებიც მიიღება სპეციფიური ანტიგენით იმუნიზებული ცხოველების შრატიდან. ანტიტოქსინები უნდა დამატებით…
Anxiety
(შფოთვა) არასასიამოვნო ემოციური მდგომარეობა, რომელსაც ახასიათებს შიში, არასასურველი და შემაწუხებელი ფიზიკური სიმპტომები. ეს არის ნორმალური და შესაბამისი რეაქცია სტრესზე, მაგრამ ხდება დამატებით…
APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)
(APACHE (მწვავე ფიზიოლოგია და ქრონიკული ჯანმრთელობის შეფასება)) შემაჯამებელი სისტემა, რომელიც გამოიყენება კრიტიკული დაავადებიდან ან დაზიანებიდან გამოსავლის განსაზღვრისთვის. ეს სისტემა და დამატებით…
APGAR Score
(შეფასება აპგარის შკალით) შედგენილი (რთული, განზოგადებული) მაჩვენებელი, რომელიც გამოიყენება დაბადებისთანავე ახალშობილის მდგომარეობის შესაფასებლად და გამოისახება ციფრებით (0-2). ფასდება დამატებით…
Aphasia
(აფაზია) როგორც კითხვის, ისე წერის ან საუბრის დროს აზრის გაგების ან გადაცემის დარღვევა. ეს განპირობებულია თავის ტვინში მეტყველების ცენტრების დაზიანებით ან დაავადებით. =Dictionary of დამატებით…
Aphonic persons
(აფონიური პირები) პირი, რომელიც ინდიფერენტულია ინფორმაციის მოძიებისა და გამოყენებისადმი. აფონიური პირების უმრავლესობა შეადგენს მოცემული პოპულაციის უმრავლესობას (Gupta 1996). დამატებით…
Aplastic Anemla
(აპლასტიური ანემია) ანემიის სახეობა, რომლის დროსაც ძვლის ტვინი ვერ გამოიმუშავებს პერიფერიული სისხლის საკმაო რაოდენობის ელემენტებს. ჩვეულებრივ, ვითარდება თანდათანობით. სუფთა ერითროციტარული დამატებით…
Appeals System
(გასაჩივრების სისტემა) სისტემა, სადაც საჩივრის დაკმაყოფილების უფლების მიღება შესაძლებელია ფორმალური გზებით. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Apple Pickers’ Disease
(ვაშლის მკრეფავთა დაავადება) ბრონქიტი ვაშლის მკრეფავებში, რომლებსაც ჰქონდათ შეხება ფუნგიციდების ნარჩენებთან ვაშლის ხეზე შეწამვლის შემდეგ. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Application Software
(ფუნქციური პროგრამა (დანართი პროგრამები, სპეციალიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა)) პროგრამების პაკეტი, რომელიც ასრულებს დავალებათა სპეციალურ ჯგუფს სპეციფიური გზით. ეს დავალებები წარმოადგენს დამატებით…
Applied Anthropology
(გამოყენებითი ანთროპოლოგია) ადამიანური ურთიერთობების და მათი მაკონტროლებელი პრინციპების ცვლილებების აღწერა. ის მოიცავს იმ ფაქტორების გამოკვლევას, რომლებიც ზღუდავენ ადამიანური ორგანიზაციების დამატებით…
Applied Research
(გამოყენებითი კვლევა) პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტა და მკვლევარის მიერ მისი ნამუშევრის შედეგების სპეციფიური გამოყენება (Gibsgn et al. 1978). =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Apprehension Bias
(ზეწოლით გამოწვეული ცდომილება) გარკვეული სიდიდეები (პულსი, სისხლის წნევა) შესაძლებელია სისტემტიურად შეიცვალოს, როდესაც ადამიანი დაძაბულია. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] დამატებით…
Aptitude
(შესაბამისობა (მიდრეკილება, განსაკუთრებული ნიჭი)) გარკვეულ უნარ-ჩვევებში ტრენინგიდან სარგებლის მიღების უნარი. იხ. უნარი, ინტელექტი. იხილეთ ასევე: უნარი, ინტელექტი. =Dictionary of დამატებით…
Aqua-Privy
(წყლის საღვრელი (ნარჩენების საღვრელი)) საღვრელი, საიდანაც ნარჩენები პირდაპირ მიერთებული მილით გამოიყოფა იატაკქვეშა წყალგაუმტარ ნარჩენთა საკანში, საიდანაც გაედინება სადრენაჟე მილში. იხ. Soak დამატებით…
Aquaculture
(აკვაკულტურა) წყლის ბინადართა: თევზების, მოლუსკების, კიბოსნაირების და წყლის მცენარეების მოშენება. მოშენებაში იგულისხმება ზრდის პროცესში ჩარევა პროდუქციის გაზრდის მიზნით, როგორიცაა რეგულარული დამატებით…
Aquifers
(წყალგამტარი ფენა) მიწისქვეშა ქვიანი წარმონაქმნები, რომლებიც შეიცავენ მიწის ზედაპირიდან ნაპრალებისა და ნახეთქების გავლით გამოჟონილ წყალს. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Arbovirus (Arthropod-Borne Virus)
(არბოვირუსი (მწერების მიერ გავრცელებადი არბოვირუსი)) ცხოველთა ტაქსონომიურად განსხვავებულ ვირუსთა ჯგუფი, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან ეპიდემიოლოგიური კონცეფციით ანუ გავრცელება ხერხემლიან დამატებით…
Arc Burn
(რკალისებრი დამწვრობა) თვალის რქოვანის ან სახის კანის ანთება, რომელსაც იწვევს ელექტროშედუღების დროს წარმოქმნილი ულტრაიისფერი სინათლე. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12