Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 4 (სულ: 9)
Bilis and Colera (also Muina)
(ბილისი და ქოლერა (აგრეთვე მუინა)) მრისხანების ძლიერი გამოცდილება, რომელიც განიხილება როგორც ძლიერი ემოცია, რომელსაც პირდაპირი გავლენა გააჩნია სხეულზე და შეუძლია გააძლიეროს არსებული დამატებით…
Billings John Shaw (1838-1913)
(ბილინგს ჯონ შოუ) თავისი თაობის მედიცინის ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე. მან შექმნა ჯონ ჰოპკინსის საავადმყოფოს და სამედიცინო სკოლის პროექტი, ხოლო მოგვიანებით გახდა ნიუ იორკის ჯანდაცვის დამატებით…
Bills of Mortality
(სიკვდილიანობის ცხრილი) ინგლისის, განსაკუთრებით ლონდონის, სამოქალაქო აქტების წიგნის ჩანაწერებიდან ამონაწერი ყოველკვირეული და ყოველწლიური ნათლობისა და დასაფლავების შესახებ, რომლებიც თარიღდება დამატებით…
BIMARU States
(BIMARU შტატები) გულისხმობს ბიჰარ, მადჰია პრადეშ, რაჯასტან და უტა პრადეშის შტატებს ინდოეთში, რომელთა მუშაობის ეფექტურობის დონე ჩამორჩება ეროვნულ საშუალო დონეს. მათთვის დამახასიათებელია დამატებით…
Bimodal Distribution
(ბიმოდალური განაწილება) განაწილება შედეგების მაღალი სიხშირის ორი რეგიონით, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილნი არიან დაბალი სიხშირის რეგიონებით. ეს არის ორპიკიანი განაწილება. დამატებით…
Binary variation
(ბინარული ცვალებადობა) ცვლადი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ორი შესაძლო მნიშვნელობა მაგ: ჩართვა ან გამორთვა, 0 ან 1. იხ. Bit - ინფორმაციის ერთეული. იხილეთ ასევე: Bit - ინფორმაციის ერთეული. დამატებით…
Binomial Distribution
(ბინომიალური განაწილება) ალბათობების განაწილება, რომელიც დაკავშირებულია ორ ურთიერთგამომრიცხავ გამოსავალთან, მაგ: კლინიკური ან ლაბორატორიული ნიშნის არსებობა ან არარსებობა, სიკვდილი ან დამატებით…
Bio-burden
(ბიოდატვირთვა) ორგანული ნაშალის დაგროვება ინსტრუმენტებსა და სამუშაო ზედაპირებზე მოვლის პროცესში. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, დამატებით…
Bio-Digestion
(ბიომონელება) gobar- ბიოგაზების სისტემის მსგავსია, სადაც ძროხის ნაკელის ნაცვლად სამზარეულოს ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები ნარჩენებით? იკვებება ყოველდღიურად და იმავე მოცულობის თხევადი ხნსარი დამატებით…
Bio-Environmental Methods for Vector Control
(გადამტანების კონტროლის ბიო-გარემო მეთოდები) ზომები, რომლებიც მიღებულია გადამტანების გამრავლების საკონტროლოდ: 1)ლარვების მჭამელი თევზების შემოტანა, 2) ბიოციდის — Bacillus thuringiensis H-14 დამატებით…
Bio-marker (Biological Marker)
(ბიომარკერი (ბიოლოგიური მარკერი)) ექსპოზირების უჯრედული ან მოლეკულური მაჩვენებელი ცხრილი  B.1: მიკროორგანიზმებისა და დაავადებების კლასიფიკაცია გადატანის ტიპის მიხედვით. გავრცელების ტიპი | დამატებით…
Bio-medical Waste
(ბიოსამედიცინო ნარჩენები) იხ. ნარჩენები. იხილეთ ასევე: ნარჩენები. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Bio-medicat waste Treatment Facility
(ბიოსამედიცინო ნარჩენებით მკურნალობის საშუალებები) ნებისმიერი საშუალება, სადაც მკურნალობა, ბიოსამედიცინო ნარჩენების გადაყრა ან პროცესები შემთხვევით ხდება ასეთი მკურნალობის ან გადაყრის დროს. დამატებით…
Bio-Terrorism (Syn.Microbial Terrorism, Biological Weapons)
(ბიოტერორიზმი (სინ. მიკრობული ტერორიზმი, ბიოლოგიური იარაღი)) განიმარტება როგორც „დაავადების გამომწვევი მიკრობული ჩანასახების წინასწარგანზრახული გამოყოფა დიდი რაოდენობით ადამიანთა მოკვლის დამატებით…
Bioaccumulation
(ბიოაკუმულაცია) ორგანიზმში, ორგანოში ან ქსოვილში ქიმიკატების კონცენტრაციის პროგრესული ზრდა, როცა შეწოვის სიჩქარე აღემატება ექსკრეციის ან მეტაბოლიზმის სიჩქარეს. =Dictionary of Public დამატებით…
Bioassay
(ბიოანალიზი) ნივთიერების პოტენციის რაოდენობრივი შეფასება ქსოვილის, უჯრედების, ცოცხალი საექსპერიმენტო ცხოველების ან ადამიანების შეფასების შედეგად. ბიოანალიზი შესაძლებელია იყოს შედარებითი დამატებით…
Bioavailability
(ბიოშეღწევადობა) ნივთიერების უნარი შეაღწიოს სხეულში მისი გარემო მატრიქსიდან (წყალი, ქსოვილი, მიწა) გამოსაყოფად და ცირკულაციაში შესასვლელად. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Biodegradable
(ბიოდეგრადირებადი) ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც შესაძლებელია დაიშალოს ბიოლოგიური პროცესების შედეგად ბაქტერიების და სხვა მიკროორგანიზმების მიერ. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Bioethics
(ბიოეთიკა) სასიცოცხლო მეცნიერებების და ეთიკის გადაკვეთისას აკადემიური დისციპლინისა და გამოკითხვის სფერო (Pellegrino 1999). ამახვილებს რა ყურდღებას ბიოსამედიცინო კვლევისა და სამედიცინო დამატებით…
Biofeedback
(ბიოლოგიური უკუკავშირი) ნერვულად კონტროლირებადი ფენომენის მოდიფიკაცია. ბიოლოგიური უკუკავშირის საწყისი იდეა: ძირითადად, ჩვეულებრივ ორგანიზმის უკონტროლო ან ავტომატური  პროცესები, როგორიცაა დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12