Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 2 (სულ: 9)
Baseline Observations (Syn. Bench Mark Observations)
(ძირითადი შედეგები (სინ. დაკვირვების შედეგად მიღებული ბაზისური მონაცემები)) საწყისი მდგომარეობათა ერთობლიობა, რომელიც გვაძლევს ათვლის წერტილს მომდევნო ცვლილებების შესაფასებლად. ძირითადი დამატებით…
Baseline Survey (Syn. Benchmark Survey)
(საწყისი მდგომარეობის კვლევა) პოპულაციის ნიმუშზე დაფუძნებული კვლევა, რომელიც უზრუნველყოფს დაკვირვების შედეგების საწყის ერთობლიობას ცვლილებების მომდევნო შეფასებისთვის. =Dictionary of დამატებით…
Basic Health Services
(ჯანდაცვის ძირითადი სამსახურები) სახელმწიფოს მიერ მართული დაწესებულებათა ქსელი, როგორც ქვეყნის ადმინისტრაციული სისტემის ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეულ შეუცვლელ სამედიცინო დახმარებას დამატებით…
Basic Minimum Services
(ძირითადი მინიმალური სამსახურები) წარმოადგენენ უწყებებს, რომლებიც აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრების შენარჩუნებისა და გადარჩენისთვის. ეს უწყებანი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირია. შვიდი დამატებით…
Basic Reproductive Rate
(რეპროდუქციის ძირითადი დონე) დაინფიცირებული ადამიანის მიერ გადადებული ინფექციების რაოდენობის საშუალო სიდიდე ეპიდემიის ადრეულ სტადიაზე, როცა ვირტუალურად ყველა კონტაქტი მგრძნობიარეა დამატებით…
Baud
(ბოდი) მონაცემთა ელექტრონულად გადაცემის სიჩქარის საზომი ერთეული; ერთი ბოდი უტოლდება ერთ ბიტს წამში. ის ცნობილია როგორც პორცია (პროპორცია, სიჩქარე, სიხშირე). იხ. პორცია (პროპორცია, სიჩქარე, დამატებით…
Bayes’s Theorem
(ბეიეს თეორემა) ალბათობის თეორემა, რომელსაც თომას ბეიეს სახელი ეწოდა (1702-1761 წწ.). ეპიდემიოლოგიაში ის გამოიყენება დაავადების ალბათობის მისაღებად ზოგიერთი მახასიათებლის მქონე ადამიანთა დამატებით…
BCG (Bacille Calmette-Guerin)
(ბისიჯი ვაქცინა) ქალმეტმა და გუერინმა აღმოაჩინეს ბისიჯი ვაქცინა ხარის ტუბერკულოზის ჩხირის (230 კულტურიდან მიღებული) დასუსტების შედეგად 1908-1921 წლებში. დღესდღეობით ბისიჯი ვაქცინა მიიღება  დამატებით…
Beat Knee
(მუხლის ტრავმული დაავადება) ხასიათდება მუხლის ანთებით ნახშირის საბადოებზე მომუშავე მუშებში, რასაც იწვევს განამეორებითი ტრავმები ნახშირის ფენებს შორის სხეულის მანევრირებისას (Plunkett 1978).  დამატებით…
Becquerel
(ბეკერელი) რადიაციის საზომი ერთეული, რომელიც უდრის 1 გაშრევება (დაშლა, დანაწევრება)/წმ, რომლის აბრევიატურაა Bq; უდრის 2.7 × 10-11 კიური. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Bed Blocker
(საწოლზე მიჯაჭვულნი) ეს ტერმინი გამოიყენება ასაკოვანი პაციენტების მიმართ, რომლებიც უფრო მეტ ხანს რჩებიან საავადმყოფოში, ვიდრე მწვავე მდგომარეობის დროს. ეს ჩვეულებრივ ასაკოვანი დამატებით…
Bed Turnover Rate
(საწოლთა ბრუნვის დონე) პაციენტების რაოდენობა, რომლებსაც გაეწიათ მომსახურება თითოეული საწოლის მიხედვით წლის განმავლობაში. ის გამოითვლება როგორც:   BTR = წლის განმავლობაში დამატებით…
Bed-Occupancy Ratio (BOR)
(საწოლთა დაკავების თანაფარდობა (BOR)) დაკავებული საწოლ-დღეების თანაფარდობა თავისუფალ საწოლ-დღეებთან საწოლთა ტევადობის მიხედვით დროის ნებისმიერ მოცემულ პერიოდში. ის გამოისახება როგორც: დამატებით…
Behavior
(ქცევა) ნებისმიერი რამ, რასაც ადამიანი ან ცხოველი აკეთებს. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Behavior Genetics
(ქცევის გენეტიკა) იმ გზების კვლევა, რომლებშიც პიროვნების გენეტიკური სტრუქტურა შეესაბამება ქცევის განსაზღვრას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Behavior Therapy/Behavior Modification
(ქცევითი მკურნალობა/ქცევის მოდიფიკაცია) ფსიქოთერაპიული ტექნიკის ტიპი, რომელიც ეფუძნება სწავლის პრინციპებს – კლასიკურ და ოპერანტულ განპირობებას. ობზერვაციული სწავლისა და მოდელირების დამატებით…
Behavioral Assessment
(ქცევითი შეფასება) პიროვნების კვლევა ქცევაზე პირდაპირ დაკვირვებისა და იმ პირობების მიხედვით, რომლებშიც ეს ქცევა ხორციელდება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
Behavioral Epidemic
(ქცევითი ეპიდემია) ეპიდემია, რომელიც დაკავშირებულია შთაგონების ძალასთან ან კულტურით განსაზღვრულ ქცევათა თავისებურებასთან (მიკროორგანიზმების ან ფიზიკური აგენტების მიერ შემოჭრილი ეპიდემიის დამატებით…
Behavioral Medicine
(ქცევითი მედიცინა) მოიცავს ფსიქოლოგიურ მკურნალობას იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც გააჩნიათ ჯანმრთელობის ფიზიკური პრობლემა. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Behavioral Perspective
(ქცევითი პერსპექტივა) ფსიქოლოგიის მიმდინარე მსოფლმხედველობა, რომლის ფესვებიც მიდის ბიჰევიორიზმის ძველი სკოლისკენ; ყურადღება ექცევა ადამიანის და ცხოველის მოქმედების ანუ ქცევის აღწერას, დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12