Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 9 (სულ: 9)
Brown Lung
(ყავისფერი ფილტვი) იხ. ბიზინოზი. იხილეთ ასევე: ბიზინოზი. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Brucellosis
(ბრუცელოზი) სისტემური ბაქტერიული ინფექცია, რომელსაც იწვევს ბრუცელის შტამები (პატარა, უმოძრაო, გრამ-უარყოფითი ბაცილა). შტამების, რომლებსაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აქვთ მნიშვნელობა და მათი დამატებით…
Btock Grants
(სუბსიდიების პაკეტი) გულისხმობს ფონდების ტრანსფერს სახელმწიფოს ერთი დონიდან მეორეზე მინიმალური მინიშნებით. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Budget
(ბიუჯეტი) გულისხმობს: ა) ფინანსური გეგმა, რომელიც განაპირობებს და აკონტროლებს მომავალ ოპერაციებს; ბ) შესაბამისად, სამომავლო ფასების ნებისმიერი შეფასება; გ) სისტემატიური გეგმა ადამიანთა დამატებით…
Budget System
(საბიუჯეტო სისტემა) ბიუჯეტში გაერთიანებული მოგების ფორმალური შემადგენლობა და პრინციპები მათი მომზადებისა და ალოკაციისთვის. მოცემულ ლეგალურ, პოლიტიკურ, საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ დამატებით…
Budgetary Control
(საბიუჯეტო კონტროლი) საჭიროებს დარწმუნებას იმაში, რომ ავტორიტეტი, რომელიც ხარჯავს თანხებს პროგრამის შესასრულებლად, როგორიცაა სკოლის ბავშვების კვება, გარკვევითაა გადანაწილებული საბიუჯეტო დამატებით…
Budgeting
(ბიუჯეტის ფორმირება) შეზღუდული რესურსების შესაბამისი და ადეკვატური ალოკაციის დაგეგმვის პროცესი. იხ. ბიუჯეტი. იხილეთ ასევე: ბიუჯეტი. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Buffer stock (Syn. Safety Stock, Reserve Stock)
(სარეზერვო მარაგი (სინ. უსაფრთხოების მარაგი, რეზერვის მარაგი)) მარაგის ცალკე არსებული მინიმალური რაოდენობა, როგორც დაზღვევა მარაგისა და მოთხოვნის ცვალებადობისგან. მასზე დიდ გავლენას ახდენს დამატებით…
Buffering
(ბუფერიზაციის დამცავი ზონის შექმნა) მარაგისა და მოთხოვნის გარემოს ცვალებადობისგან დამცავი სამუშაო ბირთვი. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Building
(შენობა) ფიზიკური სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს სახლს, შენობებს სახლის გარეთ, საჯინიბოს, საზოგადოებრივი ტუალეტს, საცავს, ფარდულს, ქოხს, კედელს (გარდა გამმიჯნავი კედლისა, რომლის სიმაღლე ორ მეტრს დამატებით…
Building codes
(სამშენებლო ნორმები და წესები) ინსტრუქციები, რომლებიც ზღუდავს კონსტრუქციის მასალებსა და სტანდარტებს შიდა სივრცეებში უსაფრთხო არსებობისთვის. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Bulimia
(ბულემია) ფსიქოლოგიური დაავადება, რომელსაც ახასიათებს „მგლის შიმშილის სინდრომი“, რომლის დროსაც ადამიანები ძალიან ბევრს ჭამენ, შემდეგ კი ხელოვნურად აღებინებენ ან იღებენ საფაღარათო დამატებით…
Burden of Disease
(დაავადების სიმძიმე) მაჩვენებელი, რომელიც აღნიშნავს ჯანმრთელი ცხოვრების დაკარგვის ხარისხს დაავადების ან დაზიანების გამო. იხ. DALY - უუნარობასთან დაკავშირებული სიცოცხლის წლები. იხილეთ დამატებით…
Bureaucracy
(ბიუროკრატია) საორგანიზაციო ფორმა, რომელსაც ახასიათებს შრომის დანაწილება, კარგად განსაზღვრულ ავტორიტეტთა იერარქია, მაღალი ფორმულირება, დამუშავება, შეთანხმებული გადაწყვეტილება, დამატებით…
Bureaupathic Behavior
(ბიუროპათიური ქცევა) პიროვნების მხრიდან წესებისა და დებულებების შესრულება იმ მიზნით, რომ თავი დაიცვას შეცდომისგან. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Bureaupathy
(ბიუროპათია) ხასიათდება თავის ტკივილით, დაღლილობით, მოუსვენრობით და სხვა ფსიქოსომატური სიმპტომებით ოფისის თანამშრომლებს შორის. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Burn Out
(გადაღლა) ხანგრძლივი სტრესის შედეგად განვითარებული ფსიქოლოგიური სტრესი, რომელიც ეფუძნება სოციალური პროფესიების, მასწავლებლების, სოციალური თანამშრომლების და სამედიცინო პერსონალის კვლევას დამატებით…
Burns
(დამწვრობა) ქსოვილთა დაზიანება, რომელსაც იწვევს ქსოვილებზე მაღალი ტემპერატურის, ქიმიური ნივთიერებების, ელექტროენერგიის ან რადიაციის ზემოქმედება. დაზიანების სიდიდე (დამწვრობის სიღრმე) არის  დამატებით…
Byssinosis
(ბისინოზი) ფილტვების დაავადება ტექსტილზე მომუშავეთა შორის, რაც განპირობებულია ქსოვილების ან ბამბის მტვრის ჩასუნთქვით და ახასიათებს მოჭერის შეგრძნება გულ-მკერდის არეში, სტვენა და ხველა. დამატებით…
Byte
(ბაიტი) მეზობელი ბაიტების ჯგუფი, უფრო ხშირად 6, 8 ან 10, რომელიც მოქმედებს მონაცემთა შენახვისა და მანიპულაციის ერთეულის სახით კომპიუტერში. ერთი ბაიტი საკმარისია ერთი მახასიათებლის (ანბანი, დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12