Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 6 (სულ: 9)
Birth cohort
(ასაკობრივი კოჰორტა) ლათინური სიტყვიდან Cohors, მებრძოლები; პოპულაციის ნაწილი, რომელიც დაიბადა კონკრეტულ პერიოდში და გაერთიანებულნი არიან დაბადების პერიოდის მიხედვით ისე, რომ მისი დამატებით…
Birth cohort Analysis
(ასაკობრივი კოჰორტის ანალიზი) სიკვდილიანობისა და ავადობის ანალიზი და ცხრილები სპეციფიურ ჯგუფთან მიმართებაში (ასაკობრივი ჯგუფი), რომელიც იდენტიფიცირებულია გარკვეული დროის მანძილზე და რომელზეც დამატებით…
Birth control
(შობადობის კონტროლი) პროცესი, რომელიც არეგულირებს ბავშვების რაოდენობას და განაწილებას შვილად აყვანის პრაქტიკაში, რასაც განპირობებს სქესობრივი კავშირი ჩასახვის დაქვეითებული ალბათობით. დამატებით…
Birth Interval
(ინტერვალი შობადობებს შორის) ინტერვალი ერთ დასრულებულ მშობიარობასა და მომდევნოს დასრულებას შორის. საშუალო ინტერვალს ბოლო ორ შობადობას შორის შობადობის დახურული ინტერვალი ეწოდება. საშუალო დამატებით…
Birth order
(შობადობის თანმიმდევრობა) ერთიდაიგივე ქალის ცოცხლადმშობიარობის რიგითი ნომერი ყველა წინა ცოცხლადმშობიარობასთან მიმართებაში. ამგვარად, 2 არის მეორე ცოცხლადმშობიარობის ნომერი ერთსადაიმავე დამატებით…
Birth Rate (BR)
(შობადობის სიხშირე (კოეფიციენტი)) ჯამური სიხშირე (კოეფიციენტი) პოპულაციაში დროის მოცემულ პერიოდში (ჩვეულებრივ ერთი წლის მანძილზე) ცოცხლადშობადობაზე დაყრდნობით. ის გამოითვლება შემდეგნაირად: დამატებით…
Birth Spacing (or Birth Timing)
(ორსულობის დაგეგმვა (ანუ მშობიარობის განაწილება)) ინტერვალი ორ თანმიმდევრულ მშობიარობას შორის ან ქორწინებასა და პირველ მშობიარობას შორის. მშობიარობის რაოდენობა და ინტერვალები მშობიარობებს დამატებით…
Birth Weight
(წონა დაბადებისას) ახალშობილის წონა დაბადების დროს; ზოგიერთ ქვეყანაში ამ მონაცემს დაბადების მოწმობაშიც წერენ. 2500 გ-ზე ნაკლები წონა დაბადებისას ითვლება დაბალ წონად. ძალიან დაბალი წონა არის დამატებით…
Bit
(ბიტი) ბინარული რიცხვის აკრონიმი; სიგნალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში. ეს მეხსიერების ძირითადი ერთეულია და 8 ბიტი შეადგენს 1 ბაიტს. იხ. ბაიტი. იხილეთ ასევე: ბაიტი. =Dictionary of Public დამატებით…
Bita (β) Error (Type II Error)
(ბეტა ტიპის შეცდომა (II ტიპის შეცდომა)) II ტიპის შეცდომის დაშვების ალბათობა და ალბათობა დასკვნისა, რომ მკურნალობები არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, როდესაც რეალურად ისინი განსხვავდებიან. იხ. დამატებით…
Bitot”s Spots
(ბიტოს ფოლაქები) ქაფიანი, ხაჭოსებრი მასის დაგროვება კონიუქტივაზე, ხშირად სხვა ნიშნებთან ერთად, როგორიცააა ქათმის სიბრმავე, ვიტამინ A-ს ნაკლებობა. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Bizarre delusion
(ახირებული (ექსცენტრიული) დელუზია) გულისხმობს ინდივიდის კულტურას, რომელიც აბსოლუტურად დაუჯერებლად ჟღერს. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Black Box
(შავი ყუთი) პრობლემის კვლევის ან დასაბუთების მეთოდი, სადაც მეთოდები, პროცედურები და ა.შ. როგორც ასეთი არ არის აღწერილი, ახსნილი ან შესაძლებელია გაგებულიც. არაფერია ნათქვამი და არც რაიმე დამატებით…
Black Death
(შავი სიკვდილი) ბუბონური შავი ჭირის გავრცელებული დასახელება, დაავადება, რომელიც ვრცელდება რწყილებით, რაც პანდემიების სახით არსებობდა გასულ საუკუნეებში. იხ. შავი ჭირი. იხილეთ ასევე: შავი დამატებით…
Black Lung
(შავი ფილტვი) იხ. ნახშირის საბადოებზე მომუშავეთა პნევმოკონიოზი. იხილეთ ასევე: ნახშირის საბადოებზე მომუშავეთა პნევმოკონიოზი. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © დამატებით…
Blackboard Sore Throat
(დაფის მტვრით გამოწვეული ყელის ტკივილი) ყელის გაღიზიანება მასწავლებლებში, რომელსაც იწვევს დაფის საწმენდი ტილოები (Plunkett 1978). =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Blackout
(გონების დაკარგვა) ცნობიერების დროებითი დაკარგვა, რასაც იწვევს სხეულის მაღალი ცენტრიფუგული ძალების ქვეშ მოხვედრა (Plunkett l978). =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Blacksmith’s cataract
(მჭედლის კატარაქტა) კატარაქტა, რომელიც ვითარდება თვალის ინფრაწითელი სხივების ქვეშ გახანგრძლივებული მოხვედრის შედეგად (Plunkett l978). =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Blind
(ბრმა) 1. ადამიანი, რომელიც ვერ ხედავს. კომპენსაცია/რეზერვაციის თვალსაზრისით ეს ეხება ადამიანს, რომელიც იტანჯება რომელიმე მომდევნო მდგომარეობით: ა). მხედველობის ტოტალური არარსებობა; ბ). დამატებით…
Blinded Study (Syn. Masked Study)
(ბრმა კვლევა (სინ. შენიღბული კვლევა)) კვლევა, რომელშიც მკვლევარები და/ან სუბიექტები არ არიან ინფორმირებულნი თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, როგორც ექსპერიმენტულ ან იმ პოპულაციის, საიდანაც დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12