Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 3 (სულ: 9)
Behavioral Risk Factor
(ქცევითი რისკფაქტორები) სპეციფიური გამოსავალის ალბათობასთან დაკავშირებული მახასიათებელი ან ქცევა; ეს  ტერმინი არ გულისხმობს გამომწვევთან კავშირს. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Behavioral Sciences
(ქცევითი მეცნიერება) ადამიანის ქცევის კვლევა მეცნიერული კუთხით. ეს ტერმინი მოიცავს სოციოლოგიას, ანთროპოლოგიას (მინუს არქეოლოგია, ტექნიკური ლინგვისტიკა და ფიზიკური ანთროპოლოგიის უდიდესი დამატებით…
Behaviorism (Learning Theory)
(ბიჰევიორიზმი (დასწავლის თეორია)) ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ ყველა ტიპის ქცევა და პიროვნების განვითარება წარმოადგენს რეაქციების, რეაგირების და თვისებების (ანუ დასწავლის) შეძენასა და დამატებით…
BEINGS Model
(მოდელი BEINGS) აბრევიატურა, რომელიც გამოიყენება რათა გვახსოვდეს თავიდან აცილებადი დაავადების გამომწვევები - (1) ბიოლოგიური და ქცევითი ფაქტორები, (2) გარემო ფაქტორები, (3) იმუნოლოგიური დამატებით…
Bejel (Syn. Endemic Syphilis, Siti, Dichuchwa, Njovera, Belesh, and Skerljevo)
(ბეჯელი (ენდემური სიფილისი, სიტი, დიჩუჩვა, ნჯოვერა, ბელეშ და სკერლჯევო)) T. palladium-ით გამოწვეული ბავშვებისთვის დამახასიათებელი არავენერიული სიფილისი, რომელიც ხასიათდება ლორწოვანის ან დამატებით…
Belief
(რწმენა) ნებისმიერი მარტივი შემოთავაზება, ცნობიერი ან გაუცნობიერებელი, გამომდინარე ადამიანის საუბრიდან ან ქცევიდან, რასაც შესაძლებელია წინ უძღოდეს ფრაზები; “მე მჯერა, რომ...”   რწმენის დამატებით…
Belief System
(რწმენის სისტემა) პიროვნების უნივერსალური რწმენა ფიზიკური, სოციალური და საკუთარი თავის შესახებ. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, დამატებით…
Benchmark
(კრიტერიუმი (შეფასება, ათვლის წერტილი)) სლენგი ან ჟარგონი, რომელიც ნიშნავს ერთიდაიგივე ცვლადის სიდიდეთა სერიიდან აღებულ სიდიდეს, რომელიც ზოგჯერ გულისხმობს ცვლადის საუკეთესო ან ყველაზე დამატებით…
Beneficence
(სიკეთე (სარგებლიანობა)) „სიკეთის კეთება“; ბიოეთიკაში უდაო მტკიცებულების პრინციპი, რომელიც საფუძვლად უდევს პრაქტიკულ მიდგომას. ნიშნავს ვალდებულებას გაძლიერდეს სასარგებლო მოვლენების დამატებით…
Benefit
(სარგებელი)   დადებითი მხარე ან გაუმჯობესება, რომელიც ჩარევით მიიღწევა; ინდუსტრიული ქვეყნების უმრავლესობაში ზოგიერთი ან ყველა დაუსაქმებელი მოქალაქე, რომლებიც ექვემდებარებიან გარკვეული ტიპის დამატებით…
Benefit-cost Ratio
(სარგებელ-ღირებულების თანაფარდობა) სარგებლის მიმდინარე ღირებულების შეფარდება საფასურთან. სარგებელ-ღირებულების თანაფარდობის გამოთვლა გამოიყენება ეკონომიკური რენტაბელურობის ან პროგრამის დამატებით…
Berkson”s Bias
(ბერკსონის ცდომილება) იხ. ცდომილება. იხილეთ ასევე: ცდომილება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Bernoulli Distribution
(ბერნოულის განაწილება) ალბათობის განაწილება, რომელიც დაკავშირებულია ორ ურთიერთგამომრიცხავ და ყოვლისმომცველ გამოსავალთან მაგ: სიკვდილი ან გადარჩენა; ბერნოულის ცვლადს აქვს მხოლოდ ორი შესაძლო დამატებით…
Bertillon Classification
(ბერტილონის კლასიფიკაცია) ჯეკს ბერტილონმა (1851-1922) შეიმუშავა რიცხვებზე დაფუძნებული პირველი ნოზოლოგია, რომელშიც დაავადებები განლაგებულია თავებად. ეს მიღებულ იქნა ნოზოლოგიიდან, რომელიც დამატებით…
Beta Error
(ბეტა შეცდომა) იხ. II ტიპის შეცდომა. იხილეთ ასევე: II ტიპის შეცდომა. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
BFHI
იხ. ბავშვებისადმი კეთილგანწყობილი დამოკიდებულების ინიციატივა. იხილეთ ასევე: ბავშვებისადმი კეთილგანწყობილი დამოკიდებულების ინიციატივა. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Bhopal Gas Tragedy
(ბჰოპალის გაზის ტრაგედია) ეს მოხდა 1984 წლის 3 დეკემბერს (შუაღამისას), როდესაც გაზი (MIC-MIC+CO+HCN) გაიჟონა. დაახლოებით 2500 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე საათში, ხოლო 200 000 დაშავდა. დამატებით…
Bhore committee
(ბორის კომიტეტი) სამედიცინო კვლევისა და განვითარების კომიტეტი, 1943-46, რომელიც ცნობილია როგორც ბორის კომიტეტი, შეიქმნა ბრიტანული ინდოეთის მთავრობის მიერ 1943 წლის ოქტომბერში სერ ჯოზეფ ბორის დამატებით…
Bias (Differential Error)
(ცდომილება (დიფერენციალური შეცდომა)) შედეგების ან დასკვნების გადახრა ჭეშმარიტებისგან ან ასეთი გადახრისაკენ წამყვანი პროცესები. მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის, მიმოხილვის, ინტერპრეტაციის, დამატებით…
Biggs Hermann M (1859-1923)
(ბიგს ჰერმან მ (1859 – 1923)) იყო ამერიკის ჯანდაცვის ხელმძღვანელი (ლიდერი). მან უდიდესი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო და მუნიციპალური ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში. ბიგსმა საფუძველი ჩაუყარა დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12