Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 180 გვერდი 5 (სულ: 9)
Biogas
(ბიოაირი) აირთა ნარევი, ძირითადად მეთანისა და ნახშირორჟანგის, რომლებიც წარმოიშობა ნარჩენი ნივთიერებების ანაერობული დაშლით. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © დამატებით…
Biohazard Symbol
(ბისაშიშროების სიმბოლო) ნიშანი ან ვიზუალური კოდი ინფექციური და საშიში მასალებისთვის, რომლებიც შესაძლებელია ნარჩენების სახითაც იყოს. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Bioinformatics
(ბიოინფორმატიკა) კომპიუტერული საშუალებების გამოყენება და ანალიზი ბიოლოგიური მონაცემების მოპოვებისა და ინტერპრეტაციისთვის. ეს აუცილებელია თანამედროვე ბიოლოგიის და მედიცინის მონაცემთა დამატებით…
Bioload
(ბიოდატვირთვა) ჰაერში ორგანიზმთა რაოდენობა. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical დამატებით…
Biological age
(ბიოლოგიური ასაკი) სხეულის ქსოვილის ატრიბუტია, რომელიც რელევანტურია პათოგენეზის დროს. მაგ: ძუძუს ქსოვილის „ასაკი“ ვლინდება მომწიფების შემდეგ ძუძუს კიბოს რისკთან მიმართებაში (Pike et al დამატებით…
Biological Control of Mosquitoes
(მოსკიტების ბიოლოგიური კონტროლი) იხ. გადამტანების კონტროლის ბიოგარემოს მეთოდი. იხილეთ ასევე: გადამტანების კონტროლის ბიოგარემოს მეთოდი. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Biological Plausibility
(ბიოლოგიური ჭეშმარიტება) კრიტერიუმი, რომელიც გვიჩვენებს სავარაუდო მიზეზი რამდენად შეესაბამება მანამდე არსებულ ბიოლოგიურ ან სამედიცინო ცოდნას. ასეთი მსჯელობა უნდა გამოვიყენოთ  დიდი დამატებით…
Biological school
(ბიოლოგიური სკოლა) სამუშაო ადგილის დიზაინი, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლის კომფორტსა და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Biological Theories of Aging
(დაბერების (ასაკის მატების) ბიოლოგიური თეორიები) ეს იყოფა მომდევნო კატეგორიებად: „დაზიანების“ თეორია, რომელსაც ადასტურებს დნმ-ის აღმდგენი ფერმენტის დაქვეითება; გენეტიკური თეორიები, რომლებსაც დამატებით…
Biological transmission (Syn: Vector-Borne Infection)
(ბიოლოგიური ტრანსმისია (სინ: ვექტორებით გავრცელებადი ინფექცია)) ვექტორი არის ნებისმიერი ცოცხალი მტარებელი, რომელსაც გადააქვს ინფექციური აგენტი მგრძნობიარე ინდივიდზე. ვექტორის მიერ გავრცელება დამატებით…
Biological Weapons
(ბიოლოგიური იარაღი) მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, რომლებმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს საშიში დაავადებები, რაც გამოიყენება იარაღად. ისინი რეალურ საშიშროებას უქმნიან ნებისმიერი ქვეყნის დამატებით…
Biologicals
(ბიოლოგიური პრეპარატები) ნებისმიერი პრეპარატი, რომელიც დამზადებულია ორგანიზმების ან მიკროორგანიზმების ან მეტაბოლიზმისა და ბიოქიმიური რეაქციის პროდუქტებისგან და განკუთვნილია ადამიანის ან დამატებით…
Biomagnification
(ბიომაგნიფიკაცია) ეკოსისტემაში პროცესების თანმიმდევრობა, რომელთა მეშვეობითაც ორგანიზმში სპეციფიური ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაციები მიიღწევა კვებითი ჯაჭვის უმაღლეს დონეზე. დამატებით…
Biomedical Theory
(ბიოსამედიცინო თეორია) ყველა ტიპის მენტალური აქტივობა და ქცევა, რომელსაც იწვევს თავის ტვინის ფუნქცია, რაც დამოკიდებულია მომწიფების სტადიაზე და ნევროლოგიურ სიჯანსაღეზე. იხ. დამატებით…
Biometry
(ბიომეტრია) სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება რიცხობრივი მონაცემების შესასწავლად, რომლებიც მიიღება ბიოლოგიურ ფენომენზე დაკვირვებით. ის ეხება სიცოცხლის მაჩვენებლებს; ფრანსის გალტონი დამატებით…
Biosphere
(ბიოსფერო) ეს არის კავშირი ატმოსფეროს, ლითოსფეროსა და ჰიდროსფეროს შორის, სადაც მცენარეები და ცხოველები ცხოვრობენ დედამიწაზე. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 დამატებით…
Biostatistics
(ბიოსტატისტიკა)   სტატისტიკის გამოყენება ბიოლოგიური მოცანებისთვის; სტატისტიკის გამოყენება, განსაკუთრებით სამედიცინო პრობლემებისთვსის, თუმცა მისი რეალური მნიშვნელობა გაცილებით ფართოა. დამატებით…
Biotic
(ბიოტიკი) გულისხმობს ცოცხალ საგნებს ანუ მწვანე მცენარეებს, მცენარეებს, რომლებიც არ არის მწვანე, დამშლელები, პარაზიტები, სიმბიოტიკები, ცხოველები, ადამიანები. =Dictionary of Public დამატებით…
Bipolar Disorder
(ბიპოლარული დაავადება) ხასიათდება ერთი ან მეტი ძლიერი დეპრესიული ეპიზოდების გამოვლინებით, რომლებსაც თან ახლავს სულ მცირე ერთი ჰიპომანიური ეპიზოდი. თუ ეს მხოლოდ ერთი ეპიზოდია, მაშინ მას დამატებით…
Birth certificate
(დაბადების მოწმობა) ოფიციალური, ლეგალური საბუთი, რომელშიც ჩაწერილია ცოცხლადმშობიარობის დეტალები, მოიცავს სრულ სახელს, თარიღს, ადგილს, მშობელთა სრულ სახელებს და ზოგიერთ რაიონში აგრეთვე წონას დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12