Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 40 გვერდი 2 (სულ: 2)
Gene Pool
(გენების მარაგი) პოპულაციის ყველა რეპროდუქციული ფუნქციის მქონე წევრის გენების ერთობლიობა. იხ. Hardy Ewinberg Equilibrium იხილეთ ასევე: /i> Hardy Ewinberg Equilibrium =Dictionary of დამატებით…
Gene Therapy
(გენური თერაპია) ადამიანის გენომის გამიზნული შეცვლა დაავადების შემსუბუქების მიზნით. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
General Adoptation Syndrome
(ზოგადი ადაპტაციური სინდრომი) ხასიათდება შემდეგი სამი ეტაპით (სტილი 1956). ა) თავდაპირველი მაღვიძარას რეაქცია — მაღვიძარას რეაქცია უცაბედი, დაუყოვნებლივი რეაქციაა სირთულის ან საფრთხის დამატებით…
Genetic epidemiology
(გენეტიკური ეპიდემიოლოგია) განსაზღვრავს გენეტიკური დაავადებების და ჯანმრთელობის მდგომარეობის  დეტერმინანტებს და დისტრიბუციას. განსაზღვრავს განეტიკური დაავადებების კონტროლს. დამატებით…
Geographic Coordinate Chart
(გეოგრაფიული კოორდინატების რუკა) რუკები გამოიყენება კონკრეტულ რაიონებში ცვლადების სიხშირის წარმოსადგენად.  ის ძალიან მოსახერხებელია შემთხვევათა კონცეტრაციის გასაგებად კონკრეტულ რეგიონში. დამატებით…
Geographical /Structural Accessibility
(გეოგრაფიული/სტრუქტურული მისაწვდომობა) ჯანდაცვის სამსახურების ან საშუალებების სტრუქტურის ასპექტები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს მივიდნენ ჯანდაცვის თანამშრომელთან ადგილმდებარეობის, დამატებით…
Geography Bias
(გეოგრაფიული ცდომილება) პუბლიკაციის ცდომილების სახე, რომელიც ხასიათდება კვლევის გადაჭარბებული შეფასებით ან დაბალი შეფასებით, რაც განპირობებულია რეგიონული პრიორიტეტებით. =Head term: Bias დამატებით…
Global Civil Society
(გლობალური სამოქალაქო საზოგადოება) არის ტერმინი „სამოქალაქო საზოგადოების“ გლობალური ცნება.სამოქალაქო საზოგადოება არის „ადამიანთა არა იძულებით შექმნილი ასოციაცია და ურთიერთობათა კავშირი დამატებით…
Global Climate Change and Health
(გლობალური კლიმატის ცვლილება და ჯანმრთელობა) მეოცე საუკუნის ბოლოს კაცობრიობამ შეიცნო გარემოს გადაუდებელი პრობლემების აღმოფხვრის აუცილებლობა. აღმოჩნდა, რომ საზოგადოებების კავშირი ერთმანეთთან დამატებით…
Global Governance
(გლობალური მმართველობა) მმართველობა შეიძლება განიმარტოს როგორც სხვადასხვა გზების ერთობლიობა რომლითაც კერძო პირები და დაწესებულებები ხელმძღვანელობენ საერთო საქმიანობებს. ეს შეიძლება დამატებით…
Global Integration
(გლობალური ინტეგრირება) ეწოდება ინტეგრაციის პროცესს, რომლის დროსაც ფუნქციები გადაეცემა ახალ ხელმძღვანელობას, რომლის გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული როგორც ლეგიტიმური მსოფლიო საზოგადოებების დამატებით…
Global Malaria Control Strategy (GMCS)
(მალარიის კონტროლის გლობალური სტრატეგია) მოიცავს ტექნიკურ ელემენტებს- ა) რომ უზრუნველყოს ადრეული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი მკურნალობა; ბ) დაგეგმოს და განახორციელოს სელექტიური და უწყვეტი დამატებით…
Global Political Economy- 
(გლობალური პოლიტიკური ეკონომიკა) პოლიტიკური ეკონომიკა განისაზღვრება, როგორც ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთკავშირის კვლევა. პოლიტიკურ ეკონომიკაში მრავალი აზრი და თეორიული პერსპექტივა დამატებით…
Global Public Good 
(გლობალური საჯარო კეთილდღეობა) სახალხო კეთილდღეობის კონცეფცია დიდხანს იყო ეკონომიკური თეორიის ინტეგრალური ნაწილი, რომელიც დასაბამს იღებს მეთვრამეტე საუკუნიდან. კაუდოს გრენბერგის და სტერნ დამატებით…
Global Public-Private Partnership (GPPPS)
(გლობალური საჯარო-კერძო პარტნიორობა) ჯანდაცვის პრობლემების გააქტუალურების შემდეგ დიდი ყურადღება ენიჭება ჯანდაცვის ახალი კოოპერაციების წარმოქმნას,რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა რანგის დამატებით…
Globalization
(გლობალიზაცია) გლობალიზაცია: პროცესი, რომელიც განაპირობებს ეკონომიკურ პოლიტიკურ და სოციალურ ურთიერთდამოკიდებულებას და გლობალურ ინტეგრაციას, რომელიც ხორციელდება კაპიტალის, სავაჭრო ნაწარმის, დამატებით…
GLOBE study
(GLOBE კვლევა) ჰოლანდიური აკრონიმი კვლევისთვის „ეინთჰოვენისა და მის გარემოში არსებული პოპულაციის საცხოვრებელი მდგომარეობისა და ჯანმრთელობის შესახებ “. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
Grandiose delusion
(შთამბეჭდავი დელუზია) როდესაც პიროვნება გაზვიადებულად (გადაჭარბებულად) წარმოაჩენს ცნობილი ადამიანის ან ღვთაების ღირებულებას, ძალას, ცოდნას, იდენტობას ან თუნდაც, მასთან ურთიერთობას. დამატებით…
Gravity-type autoclave
(გრავიტაციის ტიპის ავტოკლავი) რომელშიც წნევა გამოიყენება სამკურნალო საკნიდან ჰაერის ევაკუაციისთვის, მოქმედებს ორთქლის ტემპერატურით.  ეს სისტემა საჭიროებს ციკლს რომლის ხანგრძლივობა არის დამატებით…
Gynecological Age
(გინეკოლოგიური ასაკი) წლების რაოდენობა პირველი მენსტრუალური ციკლის დაწყებასა და მოზარდ/ზრდასრულ ორსულ ქალში ნაყოფის ჩასახვის თარიღს შორის. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12