Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 65 (სულ: 68)
Reference Bias
(გამოყენებული ლიტერატურის ცდომილება) წარმოადგენს პუბლიკაციების ერთ-ერთ ცდომილებას, რომლის დროსაც ავტორებმა შესაძლებელია წარმოადგინონ უფრო მეტი ლიტერატურა, რომელიც მხარს უჭერს მათ პოზიციას, დამატებით…
Referral Filter Bias
(მიმართვის ცდომილება) დაავადებულთა ჯგუფში პირველადი, მეორადი ან მესამეული მოვლის ადგილებიდან, იშვიათი შემთხვევების კონცენტრაცია, მრავლობითი დიაგნოზი და „უიმედო შემთხვევები“ შესაძლებელია დამატებით…
Relevance evaluation
(რელევანტურობის შეფასება) მოქმედებები, რომლებიც განსაზღვრავენ პროგრამის საჭიროებას, ან პროგრამის მიმართულებას ადამიანის საჭიროებებზე. ასევე ცნობილია, როგორც მოთხოვნილების შეფასება. დამატებით…
Repeated Peeks Bias
(განმეორებითი პიკების ცდომილება) რანდომიზებულ კვლევაში განმეორებითი პიკები არ არის დამოკიდებული აკუმულირებულ მონაცემებზე და შესაძლებელია მიგვიყვანოს შეუსაბამო დასრულებამდე. =Head term: Bias დამატებით…
Reproduction rate (malaria)
მალარიის ინფექციის რაოდენოდა არაიმუნურ ინფიცირებულ ადამიანთა საზოგადოებაში, სადაც ადამიანები და კოღოები მანამდე ინფიცირებული არ ყოფილან. =Head term: Malaria  [l2] =Dictionary of დამატებით…
Residal insecticide spray
როდესაც ინსეცტიციდის მოქმედება გრძელდება შესხურებიდან რამდენიმე ხნის განმავლობაში. DDT-ს 18 თვიანი ნარჩენი ეფექტი აქვს, ხოლო მალათიონი უფრო ხანმოკლე დროის განმავლობაში მოქმედებს, ამიტომ დამატებით…
Resource objectives
(რესურსის მიზნები) კონკრეტული input, რომელიც უნდა იქნას მობილიზებული ან შეიქმნას პროგრამის ოპერაციების დასაწყებად. მაგ. წამლების სადისტრიბუციო 100 ცენტრის ჩამოყალიბება 2005 წლის 31 დამატებით…
Restricted or constricted Affect
(შეზღუდული აფექტი) ემოციის გამოხატვის ინტენსივობისა და ცვალებადობის მსუბუქი დაქვეითება. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of დამატებით…
Rhetoric Bias
(რიტორიკული ცდომილება) ნებისმიერი ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება იმისათვის, რომ დაარწმუნოს მკითხველი მიზეზების გარკვევის გარეშე (Good 1962). რიტორიკული ცდომილება არის იძულებით წარმოდგენილი ცრუ დამატებით…
Rivalry Bias-
(კონკურენციის ცდომილება) კონკურენტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის გადაჭარბებული სისუსტის ან სიმძლავრის მიმართ სიძულვილი. კონკურენციის ცდომილების ვარიანტია „მე დავალებული ვარ მისგან“, დამატებით…
Sandfty
(მოსკიტი, ფლებოტომუსი) kala-azar (ინდური ვისცერალური ლეიშმანიოზი), კანის ლეიშმანიოზი (დასავლური ლეიშმანიოზი), ფლებოტომუსით გამოწვეული ცხლება, ორაიას ცხელება (Oraya Fever); =Head term: დამატებით…
Scale Degradation Bias
(შკალის დეგრადაციის ცდომილება) განზომილებათა შკალის დეგრადაცია და კოლაფსი განაპირობებს შესადარებელ ჯგუფებს შორის განსხვავების დაფარვას. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] დამატებით…
Secondary disease prevention
(დაავადების მეორადი პრევენცია) მიზნად ისახავს უკვე არსებული დაავადების გავლენის შემცირებას პაციენტის ჯანრმთელობაზე, ის გულისხმობს დაავადების ადრეულ/ასიმპტომატურ ეტაპზე დამატებით…
Selection Bias
(შერჩევის ცდომილება) მგრძნობელობის ცდომილებასაც უწოდებენ, რომელიც ვლინდება როცა შესადარებელი ჯგუფები სხვადასხვაგარად არის მგრძნობიარე ინტერესის შედეგის მიმართ, საექსპერიმენტო მანევრის დამატებით…
Septic (Infected) Abortion
(სეპტიური (დაინფიცირებული) აბორტი) როცა აბორტი უკავშირდება საშვილოსნოს და მისი შიგთავსის ინფექციის კლინიკურ ნიშნებს, მას სეპტიური აბორტი ეწოდება. ტემპერატურა იმატებს მინიმუმ 100.4 ℉-მდე 24 დამატებით…
Service objectives
(სერვისის მიზნები) არის ძალისხმევის კონკრეტული დონე, რომელიც უნდა უზრუნველყოს პროგრამამ. ისინი ადგენენ პროგრამის მიზნების მისაღწევად გასატარებელი მოქმედებების რაოდენობას. =Dictionary დამატებით…
Short Form Questionnaire, 36-items (SF-36)
(მოკლეფორმიანი კითხვარი, 36 ელემენტით (SF-36)-) ში არის 36 კითხვა. ადამიანმა უნდა შეაფასოს და გამოთქვას თავისი აზრი თავის ჯანმრთელობაზე, როგორ გრძნობს თავს და როგორ ასრულებს თავის ყოველდღიურ დამატებით…
Sickle Cell Anemia
(ნამგლისებრი ანემია) ქრონიკული ჰემოლიზური ანემია, ყველაზე ხშირად გვხვდება შავკანიანებში; მას იწვევს HbS-ის ჰომოზიგოტური დამკვიდრება, რაც გვაძლევს ჰემოგლობინის დეფექტურ სინთეზს, რის გამოც დამატებით…
Sickness Impact Profile (SIP)
(ავადმყოფობის გავლენის პროფილი (SIP)) აფასებს რა გავლენას ახდენს ავადმყოფობა ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობასა და ქცევაზე. 136 წინადადება აღწერს აქტიურობას და ქცევას: „საერთოდ არ ვვარჯიშობ“, დამატებით…
Sideroblsstic Anemia
(სიდერობლასტური ანემია) მიკროციტული, ჰიპოქრომული ანემია ხასიათდება ჰემის სინთეზის საბოლოო გზის დარღვევით, რაც იწვევს რკინის შემცველი მოუმწიფებელი ერითროციტების წარმოქმნას; რეაგირებს B6 დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12