Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 1,352 გვერდი 67 (სულ: 68)
Sulficient and Necessary Cause
(საკმაო და აუცილებელი მიზეზი, გამომწვევი) აუცილებელი და საკმაო (ორივე ხარისხი ყოველთვის არსებობს); აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი (ყოველთვის არსებობს, მაგრამ მხოლოდ სხვასთან ერთად); დამატებით…
Surveillance Bias
(კონტროლის (მონიტორინგის) ცდომილება) როდესაც ახალ მკურნალობას ვიკვლევთ, საკვლევი ჯგუფის სუბიექტები უფრო მეტი ყურადღებით უნდა გაკონტროლდნენ, ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის სუბიექტები, რათა თავიდან დამატებით…
Surveillance: Active
(მეთვალყურეობა: აქტიური) როცა ყველა ცხელებით მიმდინარე შემთხვევისას ჯანდაცვის მუშაკი ოჯახებში ვიზიტის საშუალებით აგროვებს ინფორმაციას ან სისხლს და ა.შ. მიკროსკოპული გამოკვლევისათვის. პასიური დამატებით…
Survey
(გამოკვლევა) იკვლევენ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფს რენდომულ ლოკაციებში, რათა დადგინდეს მალარიის ენდემურობა. გამოსათვლელად გამოიყენება თირკმლის და/ან პარაზიტის წილი (%). =Head term: Malaria  დამატებით…
Suspect Case Definition
(საეჭვო შემთხვევის განსაზღვრა) დაავადების შესაფერისი სიმპტომები და ნიშნები, მაგრამ ინფექციის დამადასტურებელი ლაბორატორიული მტკიცებულებები არ არსებობს (უარყოფითი, არ არსებობს ან მოსალოდნელი). დამატებით…
Symmetrical Association
(სიმეტრიული ასოციაცია) ასოციაცია არის არამიზეზობრივი, როცა ის სიმეტრიულია. თუმცა ეპიდემიოლოგები ჩვეულებრივ უფრო დაინტერესებულნი არიან ასიმეტრიული მდგომარეობებით, რომლებსაც აქვთ მიმართულება, დამატებით…
Temporary Carriers
(დროებით მატარებლები) ისინი, ვინც ინფექციურ აგენტს გამოყოფენ ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, ჩვეულებრივ ექვს თვეზე ნაკლები ხნის განმავლობაში. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
The Universal Declaration of Human Rights
(ადამიანთა უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია) გაეროს გენერალურმა შეკრებამ მიიღო ადამიანთა უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია 1948 წელს, შემდგომ 1966 წელს საერთაშორისო შეთანხმება სამოქალქო და დამატებით…
Theoritical epidemiology
(თეორიული ეპიდემიოლოგია) =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical University.
Therapeutic Personality Bias
(თერაპიის პიროვნული ცდომილება) როდესაც მკურნალობა არ არის „ბრმა“, ექიმის მცდელობა ეფექტურობისთვის, სისტემატიურად იქონიებს გავლენას როგორც შედეგებზე (დადებით პიროვნება), ისე მათ გაზომვებზე დამატებით…
Threatened Abortion
(აბორტის საშიშროება) ეს ტერმინი გამოიყენება, როცა ორსულობის ადრეულ ეტაპზე ვლინდება სისხლდენა საშოდან საშვილოსნოს შეკუმშვებთან ერთად ან მის გარეშე, ოღონდ საშვილოსნოს ყელის დილატაციის, დამატებით…
Three Generations Family-
(სამთაობიანი ოჯახი) შედგება სამი თაობისგან, ქმარი, ცოლი, მათი დაოჯახებული შვილები, რომლებიც ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობენ. არის ერთიანი ოჯახის ფორმა. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Tidying-up (Deliberate Elimination) Bias
(მოწესრიგების (განზრახ მოცილების) ცდომილება) გამოკვეთილი ან სხვა მოუწესრიგებელი შედეგები ვერ დადასტურდება სტატისტიკურად და შესაძლებელია გამოიწვიოს ცდომილება. =Head term: Bias (Differential დამატებით…
Tools for Evaluation
(შეფასების ინტრუმენტები) 1) ნაციონალური ჯანმრთელობის სისტემიდან ჩანაწერების გადახედვა. 2) მონიტორინგის მიწოდება/მცდელობის ანალიზი,ობიექტების მენეჯმენტი 3) შემთხვევების შესწავლა 4) დამატებით…
Tsetsefly
(ბუზი ცეცე) აფრიკული ტრიპანოსომოზი, ლეტარგიული ენცეფალიტი, ძილის დაავადება. =Head term: Arthropod Borne Disease [l2] =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 დამატებით…
Type 1 error
(ტიპი 1 შეცდომა) ალფა შეცდომა =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical University.
Type 2 error
(ტიპი 2 შეცდომა) ბეტა შეცდომა =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical University.
Typographic error
(ტიპოგრაფიული შეცდომა) რიცხვების ჩაწერის, წაკითხვის და გადაწერის დროს ხდება ბეჭდვითი შეცდომები. შეცდომის აღმოჩენისას უნდა მოხდეს მისი შესწორება.წყობითი შეცდომები როგორიც არის 431 ნაცვლად 341 დამატებით…
Unacceptable Disease Bias
(მიუღებელი დაავადების ცდომილება) როდესაც დაავადება სოციალურად მიუღებელია, შესაძლებელია არ იყოს შესაბამისად გაშუქებული (გამოქვეყებული, მოხსენიებული). =Head term: Bias (Differential Error) დამატებით…
Under-Exhaustion Bias
(ჰიპოთეზის სივრცის დაძლევის შეუძლებლობამ) შესაძლებელია გამოიწვიოს ავტორიტეტული და არა ავტორიტეტული ინტერპრეტაცია (Murphy 1976). =Head term: Bias (Differential Error) [l2] =Dictionary დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12