Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 146 გვერდი 4 (სულ: 8)
Hepatitis B
(ჰეპატიტი B) იწვევს ღვიძლის დაავადებას. ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ. დაავადების შედეგად შეიძლება განვითარდეს: შეხორცებები (ღვიძლის ციროზი), ღვიძლის კიბო, ქრონიკული დამატებით…
Hepatitis C
(ჰეპატიტი C) არის ჰეპატიტი C ვირუსით გამოწვეული ღვიძლის დაავადება. ეს ინფექცია ვრცელდება კონტამინირებული სისხლის გადასხმით. რისკის ჯგუფებია: ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარლებლები, დამატებით…
Hepatitis Delta
(დელტა ჰეპატიტი) ანტიგენი პირველად აღიწერა 1977-წელში. არის 36 მმ , რომელსაც აქვს HBsAg გარედან და ლიპიდური საფარი, შიგნით არსებული დელტა ანტიგენი და დელტა ასოცირებული რნმის მოლეკულა HDV დამატებით…
Hepatitis E
(ჰეპატიტი E) არის RNA-ის ვირუსი. წყლით გადაეცემა. ეპიდემიების ფორმაც ყოფილა მსოფლიოში.  საჭიროა სუფთასასმელი წყალი და ადეკვატური კანალიზაცია, რომ არ მოხდეს ვირუსის გავცელება. დამატებით…
Hepatitis G
(ჰეპატიტი G) შედის ფლავივირუსის ჯგუფში, ოღონდ განსხვავდება ჰეპატიტი C-ს ვირუსისგან.  ხშირ შემთხვევაში ასიმპტომატურია, თუმცა ყოფილა მწვავე, ფულმინანტური და ქრონიკური გამოვლინებებიც. ვირემიის დამატებით…
Herd immunity
(მასობრივი იმუნიტეტი) ყალიბდება, როდესაც პოპულაციის დიდი ნაწილი არის აცრილი, ეს აფერხებს ვირუსის გავრცელებას. თუ ეს ინფექცია გადადის ადამიანიდან ადამიანზე, მაშინ ვერ გავრცელდება იმუნიტეტის დამატებით…
Heredity
(მემკვიდრულობა) არის გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემა თაობიდან თაoობაზე, მშობლებიდან შვილებზე. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School დამატებით…
Heritability
(მემკვიდრეობითობა) რამდენად არის ეს თვისება გენეტიკურად გადამცემი. ეს იზომება რეგრესიის-კორელაციის ანალიზით ახლო ნათესავებს შორის. ეს გენეტიკური დატვირთვა შეიძლება იყოს ხელშემწყობი ფაქტორი დამატებით…
Heritability Ratio
(მემკვიდრეობითობის სიხშირე) აფასებს მემკვიდრეობის წვლილს ერთი თვისების მთელი ვარიაცებისგან გარკვეულ პოპულაციაში =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Herzberg’s Two-Factors Theory
(ჰერცბერგის ორფაქტორიანი თეორია) ყოფს ადამიანის მიზნებს მაღალ და დაბალ დონედ მათი საჭიროებების მიხედვით. ერთი ჯგუფი არის „ჰიგიენის ფაქტორები“, მეორე — „მოტივატორები“. ჰიგიენის ფაქტორებში დამატებით…
Heterogeneous
(ჰეტეროგენული) როდესაც დიდ სხვაობა არის ჯგუფის მონაცემებში =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Heteroscedasticity
(ჰეტეროსედასტიკურობა) არათანმიმდევრული მონაცემის ცვალებადობა იცვლება კვლევის ფაქტორებთან დაკავშირებით =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi დამატებით…
Heterosexual
(ჰეტეროსექსუალი) სახეზეა, როდესაც ადამიანს გრძნობს სწრაფვას მეორე სქესის ადამიანის მიმართ, ბერძნულად „ეტეროს“ ნიშნავს „სხვანაირს“. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Heuristic Method
(ჰერისტიკული მეთოდი) არის მსჯელობის მეთოდი, რომელიც დამოკიდებულია ემპირიულ დაკვირვებასა და დაუსაბუთებელ თეორიებზე საკითხის გადაჭრის მიზნით, რომელიც შეიძლება სწორი იყოს, მაგრამ ვერ დამატებით…
Hibernation
(ჰიბერნაცია) ართროპოდის ვექტორების გადარჩევა ცივ პირობებში =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani დამატებით…
Hierarchy of Evidence
(მტკიცებულების იერარქია) კანადური მიზნობრივი ჯგუფის მიერ შეფასებული „პერიოდული ჯანმრთელობის შემოწმება“ და ამერიკის პრევენციული სერვისების ჯგუფი (1989) როგორც აუცილებელი პრე-რეკვიზიტი დამატებით…
Hills’Criteria of Causation
(ჰილის მიზეზობრიობის კრიტერიუმები) ოსტინ ბრადფორდ ჰილ (1965) პირველად შემოიღო გამომწვევის კრიტერიუმი. 1. მდგრადობა — მდგრადი შედეგები მეორედება სხვა პირობებში და სხვადასხვა  მეთოდების დამატებით…
Hippocrates
(ჰიპოკრატე) (460-370) იყო დიდი ექიმი და ეპიდემიოლოგი საბერძნეთის სამედიცინო ისტორიაში, ითვლება „მედიცინის მამად“.  სწავლობდა დაავადებებს თავის დაკვირვებით და მსჯელობებით. პრაქტიკული, დამატებით…
Hippocratic Theory of Health and Disease
(ჰიპოკრატეს თეორია ჯანმრთელობისა და დაავადების შესახებ) არსებობს აზრი, რომ ადამიანის ორგანიზმი შედგება ოთხი სითხიგან: სისხლი, ნახველი, ყვითელი ნაღველი და შავი ნაღველი. ეს სითხეები დამატებით…
Histogram
(ჰისტოგრამა) არის სიხშირის დისტრიბუციის გრაფიკი, სადაც ვერტიკალურ სვეტში იყოფა ქვანტიტეტური მონაცემები, და y-აქსისზე ეწერება სიხშირე. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12