Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 56 გვერდი 2 (სულ: 3)
Megaloblastic Anemia
(მეგალობლასტური ანემია) ანემიის ფორმა, რომელიც ხასიათდება დიდი, მოუმწიფებელი, ერითროციტების არანორმალური წინამორბედების არსებობით ძვლის ტვინში, შემთხვევათა 95% უკავშირდება ფოლიუმ მჟავის ან დამატებით…
Membership Bias
(წევრობის ცდომილება) ჯგუფში (დასაქმებული, მორბენალნი, და ა.შ.) წევრობამ შესაძლებელია გვიჩვენოს ჯანმრთელობის ხარისხი, რომელიც სისტემატიურად განსხვავდება ზოგადი პოპულაციისგან. =Head term: დამატებით…
Mental Age
(მენტალური ასაკი) ინდივიდის საშუალო ასაკი, რომელიც ტესტირებული პირებისთვის ტესტირებაში მიღებულ ქულებს შეესაბამება. უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ,  წლებსა და თვეებში ასახული ინდივიდუალური დამატებით…
Mental Hygiene (Syn. Mental Health)
(მენტალური ჰიგიენა (სინ. მენტალური ჯანმრთელობა)) ეხება ჯანსაღ მენტალურ ჩვევებს, როგორიცაა: ჰარმონიული ქმედუნარიანობა, კარგი და ნაყოფიერი ფიქრები, მოქნილობა… =Dictionary of Public დამატებით…
Meta-analysis Bias
(მეტა-ანალიზის ცდომილება) მხოლოდ გამოქვეყნებულ ხელნაწერებზე დაფუძნებული მეტა-ანალიზი ტოვებს გამოუქვეყნებელ შესაძლო შესაბამის კვლევებს, რის გამოც შესაძლებელია დასკვნების გამოტოვება. ეს არის დამატებით…
Migrant Bias
(მიგრაციის ცდომილება)   მიგრანტები შესაძლებელია განსხვავდებოდნენ მათგან, ვინც რჩება სახლში დაავადებისადმი მგრძნობელობის, ჯანდაცვის დაკომპლექტების და კონტროლის მისაწვდომობის მიხედვით. =Head დამატებით…
Mimicry Bias
(მიმიკრიის ცდომილება) უწყინარი ექსპოზირება შესაძლებელია გახდეს საეჭვო, თუ დაავადების (კეთილთვისებიანი) გამომწვევი არა, რაც დაავადებას ჰგავს. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] დამატებით…
Misclassification Bias
(არასწორი კლასიფიკაციის ცდომილება) სუბიექტები შესაძლებელია არასწორად მონიშნონ და შემდეგ გადანაწილებულ იქნან არასწორ ჯგუფში სწორი შედარებისთვის. =Head term: Bias (Differential Error) [l2] დამატებით…
Missed Abortion
(არშემდგარი აბორტი) აბორტის საშიშროებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები დაკავშირებულია კვერცხუჯრედის სიკვდილთან, რომელიც გარკვეული პერიოდის (კვირების ან თვეების) განმავლობაში შესაძლებელია დამატებით…
Missing clinical Data Bias
(ნაკლული კლინიკური მონაცემების ცდომილება) მონაცემები შესაძლებელია აკლდეს, ვინაიდან შესაძლებელია იყოს ნორმის ფარგლებში, უარყოფითი, არასოდეს გაუზომიათ ან გაუზომიათ, მაგრამ არ ჩაუწერიათ. =Head დამატებით…
Mistaken ldentity Bias
(არასწორი იდენტობის ცდომილება) in compliance trails - მორჩილების შემთხვევბში, პაციენტის მორჩილების გამოსწორებისკენ მიმართულმა სტრატეგიებმა შესაძლებელია, ნაცვლად ამისა ან მასთან ერთად, დამატებით…
Molecular epidemiology
(მოლეკულური ეპიდემიოლოგია) =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David Tvildiani Medical University.
Moral Bias
(მორალური ცდომილება) კვლევის გადაჭარბებული ან არასაკმარისი შეფასება, რაც ეწინააღმდეგება მკითხველის მორალს, მაგ: მკითხველი არასაკმარისად აფასებს კვლევას, რომელიც გვიჩვენებს გაცხიმოვნების დამატებით…
Mosquitoes
(კოღოები) ა) ანოფელესი: მალარია და ფილარია; ბ) კულექსი: ბანკროფტის ფილარიაზი, იაპონური ენცეფალიტი, დასავლეთ ნილოსის ცხელება; გ) aedes (აზიური გიგანტური კოღო): ყვითელი ცხელება (ამარილეზი); დამატებით…
Multi-model distribution
(მრავალმოდელიანი დისტრიბუცია (განაწილება)) სოციალური მეცნიერება, რომელიც აანალიზებს შედეგებს სხვადასხვა დონეებზე გაზომილ განმსაზღვრელ ფაქტორებთან მიმართებაში (მაგ. ინდივიდი, სამუშაო ადგილი, დამატებით…
Multi-Model Distribution (Syn. Bimodal)
(მონაცემთა ერთზე მეტ რეჟიმში დისტრიბუცია) დისტრიბუცია ორ რეჟიმში არის ბიმოდალური. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public დამატებით…
Multi-nominal Distribution
(მრავალნომინალური განაწილება) არის განაწილების ალბათობა, რომელიც უკავშირდება ინდივიდის თითოეული ნიმუშის კლასიფიკაციას, ერთ-ერთ ურთიერთგამომრიცხავ და ამომწურავ კატეგორიებში. როცა კატეგორიების დამატებით…
Multi-phase Screening
(მულტიფაზური სკრინინგი) იხ. Screening. იხილეთ ასევე: Screening. =Dictionary of Public Health - Georgian; db190105/r200912 © 2019 Giorgi Pkhakadze, School of Public Health, David დამატებით…
Multi-phasic Sampling
(მულტიფაზური შერჩევა) არის შერჩევის მეთოდი, რომელიც აგროვებს გარკვეულ ინფორმაციას დიდი ნიმუშებიდან და უფრო დეტალურ ინფორმაციას ნიმუშის ქვე-ნიმუშიდან, იმავდროულად ან მოგვიანებით. დამატებით…
Multinational Corporation (MNC)
(მულტინაციონალური კორპორაცია) მულტინაციონალური აღწერს აქტივობებს, რომლებიც ერთზე მეტ ქვეყანაში მიმდინარეობს. მულტინაციონალური კორპორაცია არის ერთზე მეტ ქვეყანაში მიმდინარე ბიზნეს ურთიერთობა. დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12