Gateway to collaborative glossaries in Georgian and multiple languages.
ამორჩეული ტერმინები: 50 გვერდი 1 (სულ: 3)
Nanotechnology
(ნანოტექნოლოგია) მოლეკულური და ნანო-მასშტაბის კომპონენტებისგან დამზადებული მოლეკულური დონის ნივთიერება. ნანომეტრი არის მეტრის მემილიონედი. "nanos" ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ჯუჯას. დამატებით…
Nanotubes
(ნანომილაკები) არის პატარა მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სისხლში ცირკულირება და უზრუნველყოფს წამლის ნელა მიწოდებას, დროის განმავლობაში ან სხეულის კონკრეტულ ადგილებში. დამატებით…
Natality (Fertility)
(ნატალურობა (ფერტილურობა)) არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც გვიჩვენებს შობადობის როლს ადამიანის რეპროდუქციასა და პოპულაციის ცვლილებებში. =Dictionary of Public Health - Georgian; დამატებით…
Nation
(ნაცია (ერი)) სიტყვა მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „nasci“, „დაბადება“, თავდაპირველად ნიშნავდა ერთსა და იმავე ადგილას დაბადებული ადამიანების ჯგუფს, ადგილად ითვლებოდა რამდენიმე ათეული ან დამატებით…
National center for chronic Disease prevention and Health promotion (NCCDPHP)
(ქრონიკული დაავადების პრევენციისა და ჯანდაცვის განვითარების ეროვნული ცენტრი (ქდპჯგეც)) შეიქმნა იმ მიზნით, რომ მოხდეს ქრონიკული დაავადების შედეგად ნაადრევი სიკვდილის და უუნარობის პრევენცია და დამატებით…
National Center for Environmental Health (NCEH)
(გარემოს სანიტარული მდგომარეობის ეროვნული ცენტრი (გსმეც))   უზრუნველყოფს ეროვნულ ლიდერობას ადამიანებს და მათ გარემოს შორის ურთიერთობის შედეგად განვითარებული დაავადებისა და სიკვდილიანობის დამატებით…
National Center for Health Statistics (NCHS)
(ჯანდაცვის სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი (ჯსეც))   უზრუნველყოფს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც წარმართავს ქმედებებსა და პოლიტიკას ამერიკელი ადამიანების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად. =Head დამატებით…
National Center for Health Statistics (NCHS), USA-
(ჯანმრთელობის სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი (NCHS), აშშ) აგროვებს მოსახლეობაზე დაფუძნებულ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მონაცემებს. იგი შემუშავდა პოპულაციასა და დაწესებულებებზე დაფუძნებული რიგი დამატებით…
National Center for HIV, STD, and TB Prevention (NCHSTP)
(აივ, სგდ და ტუბერკულოზის პრევენციის ეროვნული ცენტრი) უზრუნველყოფს ეროვნულ ლიდერობას ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით დაინფიცირების, სქესობრივად გადამდები დაავადებების და ტუბერკულოზის დამატებით…
National Center for Infectious Diseases (NCID)-
(ინფექციური დაავადებების ეროვნული ცენტრი (იდეც)) აქვს მიზანი განახორციელოს ინფექციური დაავადებით გამოწვეული დაავადების, უუნარობის და სიკვდილიანობის პრევენცია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დამატებით…
National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC)
(დაზიანების პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული ცენტრი (დპკეც)) აქვს მიზანი განახორციელოს არასაწარმოო, მათ შორის უნებურად და ძალადობის შედეგად მიღებული დაზიანებებით   გამოწვეული უუნარობისა და დამატებით…
National center on Birth Defects and Developmental Disabilities (NCBDDD)
(დაბადების დეფექტებისა და განვითარების დარღვევების ეროვნული ცენტრი (დდგდეც)) უზრუნველყოფს ეროვნულ ლიდერობას დაბადების დეფექტების და განვითარების დარღვევების პრევენციაში. ასევე უნარშეზღუდული დამატებით…
National Character
(ეროვნული ხასიათი) აღწერს მტკიცე პიროვნულ მახასიათებლებსა და უნიკალური ცხოვრების წესს, რომელიც არსებობს კერძო ეროვნული სახელმწიფოების მოსახლეობას შორის. =Dictionary of Public Health - დამატებით…
National Death Index
(სიკვდილის ეროვნული ინდექსი) არის კომპიუტერიზებული სიკვდილობის ცენტრალური რეესტრი აშშ-ში, რომელიც დაიწყო 1979 წელს და იმართება აშშ-ის ჯანდაცვის სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის მიერ, ხელს უწყობს დამატებით…
National Family Health Survey (NFHS)
(ოჯახის ჯანმრთელობის ეროვნული კვლევა (NFHS)) 1993-1994 და 1998-1999 წლებში კაიროში ჩატარებული საზოგადოებისა და განვითარების ინტერნაციონალური კონფერენცია, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დამატებით…
National Health & Medical Research Council (NH&MRC) Australia
(ავსტრალიის ეროვნული ჯანმრთელობისა და სამედიცინო კვლევის საბჭო (NH&MRC)) არის საზოგადოებრივი თანამეგობრობის მომსახურებისა და ჯანდაცვის დეპარტამენტის კვაზი-ავტონომიური კვლევების მხარე, დამატებით…
National Health Policy
(ჯანმრთელობის ეროვნული პოლიტიკა) არის მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რათა მივაღწიოთ დასახულ კურსს, რომელიც მიზნად ისახავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არის მიზნების გამოხატულება დამატებით…
National Health Services (NSH), UK
(ჯანმრთელობის ეროვნული სერვისები (NSH), გაერთიანებული სამეფო) დაარსდა 1948 წელს და მისი რეორგანიზაცია მოხდა 1974 და 1984 წლებში. არსებობს ჯანმრთელობის რაიონები, რომლებიც ემსახურება დამატებით…
National Immunization Program (NIP)
(ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამა (ეიპ)) აქვს მიზანი განახორციელოს ბავშვებსა და ზრდასრულებში ვაქცინების მეშვეობით აცილებადი დაავადებებით გამოწვეული დაავადებების, უუნარობის და სიკვდილიანობის დამატებით…
National Immunization Schedule Based on UIP
(UIP-ზე დაფუძნებული იმუნიზაციის ეროვნული კალენდარი) არის იმუნიზაციის განრიგი, შეიცავს პირველად და ბუსტერ დოზებს, რომლებიც დადგენილია ინდოეთის მთავრობის ან უმაღლესი ორგანოს მიერ, მოსახლეობის დამატებით…
Dictionary of Public Health - Georgian (db190105/r200912) ISI Glossary
მთავარ გვერდზე ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის დასაწყისი
© 2008 Innovative Systems Institute XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12