Dedicated to publishing of and collaboration on glossaries in various fields in Georgian and other languages.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
GA GE GI GL GO GR GU
ამორჩეული ტერმინები: 22 გვერდი 1 (სულ: 2)
gallery
(გალერეა ) =ka.OOo
game(s)
(თამაში(ები) ) =ka.OOo
gateway
(გეითვეი ) =ka.OOo
general
(ზოგადი ) =ka.OOo
gigabyte
(გიგაბაიტი ) =ka.OOo
global
(გლობალური ) =ka.OOo
glossary
(ტერმინოლოგია ) =ka.OOo
go
(გადასვლა ) =ka.OOo
gradient
(გრადაცია ) =ka.OOo
grammar
(გრამატიკა ) =ka.OOo
grant permission
(უფლების მინიჭება ) =ka.OOo
graph
(დიაგრამა ) =ka.OOo
graphic
(გრაფიკა ) =ka.OOo
graphics
(გრაფიკა ) =ka.OOo
greater than
(მეტი ვიდრე ) =ka.OOo
greeting
(შემოგებება ) =ka.OOo
grid
(ღობე ) =ka.OOo
group
(ჯგუფი ) =ka.OOo
grouping
(დაჯგუფება ) =ka.OOo
guest
(სტუმარი ) =ka.OOo
OpenOffice.org ('06) ISI Glossary
to main page ISI Glossary პორტალის შესახებათეულიუკუკავშირიავტორიზაცია გვერდის თავი
© 2008 ISI XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.11